Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Loansma & Partners Gerechtsdeurwaarders verstuurt spookfacturen namens verschillende gemeentes

  Loansma & Partners Gerechtsdeurwaarders verstuurt spookfacturen namens verschillende gemeentes

  Vorige week publiceerden we een uitgebreid stuk over 'Euroloans & Partners Gerechtsdeurwaarders'. De oplichters achter dit 'bedrijf' gebruiken nu de naam 'Loansma & Partners Gerechtsdeurwaarders' om negatieve Google-zoekresultaten te vermijden. Uit naam van gemeenten sturen ze dwingende aanmaningen over gemeentelijke belastingen, in de hoop dat je snel betaalt. Doe dit niet en verwijder deze mails.

  De volledige waarschuwing over Euroloans & Partners kun je hier teruglezen, maar kort samengevat komt het neer op het volgende: dit 'bedrijf' is verzonnen om mensen op te kunnen lichten, staat nergens ingeschreven, maakt misbruik van bestaande bedrijfsgegevens en stuurt spookfacturen voor gemeentelijke belastingen zoals de afvalstoffenheffing uit naam van verschillende gemeenten in de hoop dat je snel betaalt.

  Diverse gemeenten hebben voor Euroloans & Partners gewaarschuwd en wij zochten vorige week uit hoe het precies zat. Nu ze onder een andere naam doorgaan, is een aparte waarschuwing over de nieuwe handelsnaam op zijn plaats. De gemeente Borne heeft zojuist al gewaarschuwd voor deze nieuwe naam, andere gemeentes zullen ongetwijfeld snel volgen.

  Andere naam, zelfde werkwijze

  Wie Google doorzoekt op 'Euroloans & Partners' komt al snel alleen maar waarschuwingen en meldingen over oplichting tegen. Om die reden maken ze nu gebruik van de nieuwe (eveneens verzonnen) naam Loansma & Partjers', al verwijst de website nog altijd naar die van Euroloans en komen ook dezelfde foto's van de verzonnen medewerkers nog steeds uit een beeldbank.

  We beschikken nu tevens over de volledige tekst uit deze nep-aanmaning. Opvallend is dat de afzender over je initialen en je achternaam beschikt. Het geld mag worden overgemaakt naar het Belgische bankrekeningnummer BE32974062340802.

  De volledige tekst valt hieronder - inclusief spelfouten, maar exclusief naam en dossiernummer - te lezen.

  Tekst van de aanmaning van Loansma & Partners

  Loansma & Partners - Gerechtsdeurwaarders & Advocaten   
  Afdeling: executie & beslaglegging
  Dossiernummer: [xxxxxxx]
  11 mei 2020, Den Haag

  Betreft: aanmaning Gemeentebelasting / verhoging afvalstoffenheffing

  Geachte heer of mevrouw [initialen en achternaam],

  De Gemeentebelasting is vorig jaar met 3,3% gestegen. Een belangrijk onderdeel van de stijging zit in de afvalstoffenheffing.
  Die is vorig jaar met gemiddeld 5,7 procent omhooggegaan. Dat komt doordat de regering de afvalstoffenbelasting heeft verhoogd.
  Dit is een belasting die afvalverwerkers moeten betalen, maar die wordt uiteindelijk doorberekend aan gemeentes en dus aan bewoners.

  Vanuit uw gemeente hebben wij vernomen dat er over 2019 een tekort is ontstaan m.b.t. de afvalstofheffing die u heeft betaald.

  Ondank een eerdere aanmaning,verstuurd op 20 april, hebben wij nog geen reactie van u mogen ontvangen.
  Vandaar dat u deze aanmaning per e-mail toegestuurd krijgt.

  Specificatie

  • Bedrag aanslag:    181,52 euro
  • Ontvangen kwijtschelding:    0,00 euro
  • Vermindering ontheffing:    0,00 euro
  • Openstaand bedrag:    181,52 euro
  • Kosten aanmaning:    7,00 euro
  • Totaal te betalen:    188,52 euro

  Betalen

  Maakt U het nog openstaande bedrag van 188,52 euro binnen 3 dagen, na dagtekening van deze aanmaning, over op rekeningnummer: BE32974062340802, ten name van Loansma & Partners. Vermeld in uw omschrijving uw aanslagnummer: [xxxxxxx].

  Heeft U betaald na 20 april, maar voor de datum van deze aanmaning? Dan hebben wij deze betaling nog niet in onze administratie verwerkt en kunt U deze aanmaning als niet verzonden beschouwen.

  Voorkom extra kosten en verdere invorderingsmaatregelen!
  Betaald U de aanmaning niet op tijd? Dan volgt er een dwangbevel. De kosten hiervan bedragen minimaal 53 euro (Artikel 3 van de Kostenwet).

  Wanneer U het dwangbevel niet betaald, zijn wij genoodzaakt om een vordering te doen op uw inkomen, uw uitkering of uw pensioen. Daarnaast kunnen wij de belastingdeurwaarder opdracht geven om beslag te leggen op uw bezittingen. Dit brengt voor U extra kosten met zich mee.

  Kunt U het verschuldigde bedrag niet direct voldoen? Vraag dan een betalingsregeling aan via onze website, of door te reageren op dit bericht.

  Let op: dit is de laatste aanmaning die u van ons ontvangt. Indien u niet binnen 3 dagen na dagtekening uw schuld voldoet, wordt er zonder verdere aankondiging beslag gelegd op uw inkomsten!


  Hoogachtend,


  Dhr. H. Reed
  Invorderingsambtenaar
  Loansma & Partners - Gerechtsdeurwaarders & Advocaten
  www.euroloans.net

  Updates ontvangen over dit onderwerp?

  Wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp? Download de gratis Opgelicht-app en volg het onderwerp.

 • Ook interessant