Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Verzoek om spoedoverboeking? Ga hier niet zomaar op in!

  Het Steunpunt Acquisitiefraude heeft meldingen ontvangen over een agressieve wijze van benadering door mogelijk een incassobureau. Ondernemers wordt per telefoon verzocht met spoed een achterstallige betaling te voldoen. Het gaat om een bedrag dat tot in de duizenden euro’s oploopt.

  Deurwaarder

  Werkt de ondernemer niet mee, dan zou het incassobureau verdere stappen ondernemen, zoals het inschakelen van een deurwaarder, beslag laten leggen, of zelfs het aanvragen van een faillissement. Het incassobureau voert de druk op om de ondernemer er toe te bewegen het bedrag snel over te maken.

  Sommige ondernemers hebben het geld overgemaakt. Zij krijgen achteraf het verzoek om een document ondertekend terug te sturen, vermoedelijk om een en ander te kunnen rechtvaardigen. Het is bij deze vorderingen volstrekt onduidelijk op welke rechtsgrond ze gebaseerd zijn.

  Misbruik legitieme incassobureaus

  Het komt voor dat dergelijke incassobureaus meeliften op namen van legitieme incassobureaus om zo het vertrouwen te wekken bij de ondernemer. Het advies is om niet in te gaan op sommaties, zolang niet duidelijk is met wie u precies te maken heeft en waarop de openstaande vordering is gebaseerd. Het incassobureau moet dit kunnen aantonen.

  Aangifte

  Heeft u geld overgemaakt naar aanleiding van een dergelijke agressieve benadering, doe hiervan dan aangifte bij de politie (bel 0900-8844 voor een afspraak) en neem dan een afschrift van uw bankrekening en andere bewijsstukken mee. De politie is verplicht om aangifte op te nemen. Aan de hand van het door de politie opgemaakt proces-verbaal, kunt u ook een klacht indienen bij de fraudeafdeling van de bank die het bedrag heeft ontvangen.

  Bron: www.fraudehelpdesk.nl

 • Ook interessant