Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Vereniging Eigen Huis: 'Vraag te hoge kadasterkosten terug van notaris'

  Vereniging Eigen Huis: 'Vraag te hoge kadasterkosten terug van notaris'

  De Vereniging Eigen Huis roept mensen die de afgelopen jaren een woning hebben gekocht of verkocht op om bij de notaris na te gaan of ze niet te hoge kadasterkosten hebben betaald. Het betreft zowel het inschrijven van een nieuwe hypotheek- en koopakte als het doorhalen van een oude hypotheekinschrijving. 

  Het kadaster verleent notarissen vaak korting op het standaardtarief, al zijn notarissen wel verplicht om deze korting door te geven aan hun cliënten. Volgens de Kamer voor het Notariaat was het tot voor kort echter 'geenszins ongebruikelijk' dat notarissen de volle mep in rekening brachten en het verschil in eigen zak staken. Ondanks het feit dat deze praktijk 'breed werd toegepast', legde de Kamer geen straf op in een zaak die betrekking had op de kwestie.

  'Integriteit is in het geding'

  Nico Stolwijk is manager belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis. Hij stelt dat het aanzien van de gehele beroepsgroep wordt aangetast door het misleidende declaratiegedrag: 'Juist het notariaat zou een baken moeten zijn van betrouwbaarheid en integriteit. Notarissen kunnen deze schandvlek alleen wegnemen als alle notarissen die kortingen voor zichzelf hielden deze aan hun cliënten terugbetalen.'

  De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en het Bureau Financieel Toezicht (BFT), dat toezicht houdt op de notariskantoren, sluiten zich hierbij aan en vinden eveneens dat te hoge kadasterkosten terugbetaald moeten worden.

  Modelbrief beschikbaar

  Vereniging Eigen Huis heeft een modelbrief beschikbaar gesteld waarmee potentiële gedupeerden hun notaris kunnen vragen of de juiste bedragen in rekening zijn gebracht en waarmee ze een verzoek kunnen indienen om eventueel te veel betaalde kosten terug kunnen krijgen.

  Kortingstarief voor aanleveren verzamelakte

  Notarissen krijgen van het Kadaster korting op de standaardtarieven als zij hypotheek- en koopakten digitaal aanleveren via het zogenoemde KIK-systeem. Zo’n 80% van de notariskantoren maakt gebruik van KIK. Ruim 40% van alle koop- en hypotheekakten wordt via KIK bij het Kadaster ingeschreven. Ook krijgen notarissen korting als zij het doorhalen van oude hypotheekinschrijvingen gebundeld aanleveren in een verzamelakte.

  In een zaak waarover de tuchtrechter op 28 november 2018 oordeelde, draaide het om een notaris die aan 38 cliënten de volledige legeskosten van 74 euro in rekening bracht. Zelf hoefde hij dit bedrag maar één keer te betalen. Het verschil - € 2.738 - stak de notaris in eigen zak. Daarnaast factureerde hij voor inschrijving van de leverings- en hypotheekakte bij het Kadaster het hogere standaardtarief van 168 euro, in plaats van het lagere KIK-tarief van 103 euro voor digitale aanlevering.

  'Praktijken vinden nog steeds plaats'

  Vereniging Eigen Huis beschikt over aanwijzingen dat sommige notarissen nog steeds rommelen met het doorberekenen van de juiste tarieven. Eén cliënt die door berichtgeving in de media besloot haar eerder gemaakte afspraken na te lopen, ontdekte dat ze 119 euro te veel had betaald. De betreffende notaris heeft het verschil na vragen teruggestort. Het is daarom belangrijk dat alle (potentiële) huizenkopers aan hun notaris een heldere offerte vragen en daarbij de notaris vragen waarom de akte niet via KIK kan worden ingeschreven als de notaris het hoge inschrijvingstarief hanteert.

  Ook het Burean Financieel Toezicht neemt maatregelen op verzoek van Vereniging Eigen Huis. Het BFT geeft aan dat zij in haar reguliere toezichtspraktijk de correctheid van declaraties van Kadasterkosten gaat meenemen.

  Bron: ANP Pers Support / Vereniging Eigen Huis

 • Ook interessant