Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Update dossier acquisitiefraude

  Update dossier acquisitiefraude

  "Zorg dat we met elkaar ‘NEE, NEE en nog eens NEE' zeggen!"

  Els Prins van MKB Nederland roept in onze uitzending ondernemers op om vooral niet meer te betalen aan bedrijven die zich schuldig maken aan acquisitiefraude. Niet betalen, ook als de handtekening reeds is ontfutseld. Ook niet als ze dreigen met incassokosten.

  Ze geeft ook het advies: Blijf vooral niet stilzitten. Neem contact op met het Steunpunt Acquisitiefraude: www.fraudemeldpunt.nl

  MKB-Nederland had de rechtbank gevraagd om mkb-ondernemers dezelfde bescherming tegen misleidende advertentieverkopers te bieden als consumenten, door de Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken ook voor hen van toepassing te verklaren. Dat zou betekenen dat gedupeerde bedrijven veel sterker komen te staan, omdat de bewijslast dan bij de andere partij ligt. En dat maakt een groot verschil.

 De rechtbank heeft echter aangegeven dat alleen de wetgever zo’n algemene regel kan nemen en dat zijzelf daartoe niet bevoegd is.MKB Nederland geeft aan deze uitspraak te gebruiken om de politiek aan te sporen acquisitiefraude een halt toe te roepen.

  De redactie van TROS Opgelicht?! heeft ook de advocaat inzake Holland Internet Group BV (HIG) en Telefoongids.com BV. om een reactie gevraagd:

  “Met de uitspraak in de procedure tegen MKB-Nederland is het dossier voor wat HIG betreft gesloten. Alle vorderingen van het MKB zijn afgewezen en het MKB is dan ook veroordeeld in de proceskosten.

  Zoals ik u telefonisch al aangaf stelt cliënte Telefoongids.com hoger beroep in tegen het gedeelte van de uitspraak dat betrekking heeft op de vordering van Stichting Gilde Utrecht.

  Aangezien uw vragen gaan over Telefoongids.com heb ik de vragen dan ook doorgespeeld aan de directeur van Telefoongids.com, de heer H.P. van Oerle. De heer Van Oerle was namens Telefoongids.com ook aanwezig tijdens de mondelinge behandeling in december vorig jaar. Zijn reactie treft u hieronder aan."

  **Wat is uw reactie op de uitspraak?

  Van Oerle: "Ik ben teleurgesteld omdat ik mij volstrekt niet herken in het oordeel van de rechtbank over het dossier Stichting Gilde Utrecht. Het is ook in strijd met het oordeel van andere rechtbanken die hebben vastgesteld dat aan de werkwijze van Telefoongids.com niets mankeert en zelfs "onberispelijk" is."

  ** De rechtbank onderschrijft dat acquisitiefraude een groot probleem is en heeft de ondernemer in het proces in het gelijk gesteld. Wat is daarop uw reactie?

  Van Oerle: "Ook wij erkennen dat acquisitiefraude een groot probleem is en een steeds groter probleem wordt nu het economisch zo slecht gaat en dat blijkbaar oneerlijke handelspraktijken uitlokt. Waar wij echter tegen ageren is dat Telefoongids.com zich zou schuldig maken aan oneerlijke handelspraktijken. Daarvan is geen enkele sprake."

  ** Uw advocaat vertelde dat u en de uwen in hoger beroep gaan tegen dat stuk in de uitspraak (dat de ondernemer in het gelijk is gesteld). De rechter zegt dat u (telefoongids.com) zich in dat geval heeft schuldig gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk. Wat is daarop uw commentaar?

  Van Oerle: "In dit individuele geval stelt de rechter dat een kleine stichting als waar het hier om gaat, gelijk te stellen is met een consument. Aangezien Telefoongids.com in de ogen van de rechter niet (voldoende) is geslaagd om bewijs te leveren dat in dit specifieke geval het eerste gesprek is gegaan zoals Telefoongids.com stelt heeft de rechter een streep gehaald door de vordering die Telefoongids.com heeft op de betreffende stichting. Telefoongids.com is het geenszins eens met de uitspraak van de rechter daar waar het de behandeling van dit individuele dossier betreft en gaat daartegen dan ook in hoger beroep."

  Van Oerle: "Stichting Gilde is akkoord gegaan met het aanbod van Telefoongids.com. Zij heeft daartoe een offerte ondertekend. In die offerte staat duidelijk aangegeven wat de plaatsing inhoudt en wat de condities zijn (maandtarief, looptijd etc.). Dat die offerte glashelder is hebben meerdere rechters bepaalt. Vervolgens is de binnengekomen overeenkomst, die door de directeur is ondertekend voor akkoord, telefonisch gecontroleerd, waarbij alle specificaties nogmaals zijn doorgenomen. Vervolgens is de overeenkomst per aangetekend schrijven bevestigd. Pas na ontvangst van de eerste kwartaalfactuur is er geageerd. De uitspraak van de rechter lijkt volledig voorbij te gaan aan de feitelijke totstandkoming en de rol van de betreffende directeur. Vandaar ook dat Telefoongids.com vol vertrouwen hoger beroep aantekent."

  ** Wanneer het kabinet in de toekomst besluit tot uitbreiding van rechtsbescherming van ondernemers en daartoe de Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken ook voor ondernemers van toepassing verklaart; wat betekent dat dan voor uw bedrijven?

  Van Oerle: "In principe zal de Wet op de Oneerlijke Handelspraktijken niet voor ondernemers van toepassing worden verklaard zoals de minister al meermalen heeft aangegeven. Als het echter wel zal gebeuren zal er voor Telefoongids.com niets veranderen. De werkwijze die Telefoongids.com hanteert, doorstaat ruimschoots de toets der kritiek, zoals ook al door diverse rechters is vastgesteld."

  ** Wat was de omzet van Telefoongids.com? En in welk jaar zat de meeste groei?

  Van Oerle: "Telefoongids.com ziet niet in waarom zij u omzetcijfers (danwel informatie over groei oid) zou moeten geven en doet dit dan ook niet.”

  Gerelateerd

 • Ook interessant