Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Reactie Parship

  Reactie van Parship op uitzending 'valkuilen van online dating'

  Staan er vaak op Parship ook valse profielen en krijgt Parship daar vaak klachten over? Hoeveel klachten ontvangt Parship daar per jaar over?

  We krijgen zeer zelden klachten van vrouwen die zich door een van onze leden financieel benadeeld voelen. Meestal gaat om een misverstand en kan de zaak snel worden opgelost. In zeer zeldzame gevallen hebben leden de politie benaderd. Maar in verhouding tot het groot aantal leden van Parship zijn dat er maar heel weinig. Uiteraard nemen we elke zaak zeer serieus en adviseren wij vrouwen zich te melden bij de bevoegde autoriteiten. Op verzoek bieden wij ook adressen van de politie en adviseurs. Daarnaast documenteren wij aanwijzingen en tips van leden om zo met de bevoegde onderzoeksinstanties te kunnen samenwerken.

  U zult begrijpen dat we niet het exacte aantal klachten openbaar zullen maken, omdat we niet altijd weten of er juridische gevolg aan is gegeven. (Of het daadwerkelijk tot veroordelingen is gekomen is ons niet duidelijk daar wij niet de eiser waren.)

  Wat is de procedure indien klanten een melding maken over een vals profiel?

  Bij klachten nemen we contact op met de verdachte om duidelijk te maken dat Parship twijfelachtig gedrag niet tolereert. Parship zal de specifieke beschuldigingen onderzoeken. Als er een redelijk vermoeden bestaat en herhaalde aanwijzingen zijn van misbruik gaat Parship over tot het blokkeren van een lid. Deze heeft dan geen mogelijkheden meer om te contact te zoeken met andere leden.

  De veiligheid voor de leden is zeer hoog en wij hanteren ook uitgebreide maatregelen. Maar mocht het toch tot een overtreding komen zijn de rechtelijke instanties verantwoordelijk voor het veroordelen van onwettig gedrag. Natuurlijk doen wij alles wat in onze macht ligt om de politie te helpen bij het onderzoek naar een incident. Indien er nieuwe inzichten zijn ten aanzien van het concrete geval, dan zal de politie u daarover op de hoogte houden.

  Ook is er een telefonisch meldpunt voor angstige klanten. Opgeleid personeel geeft advies hoe men, bij twijfelgevallen, het beste met de situatie om kan gaan.

  Welke stappen onderneemt Parship om hun eigen website te beschermen tegen het plaatsen van valse profielen?

  Het is nu eenmaal een belangrijke aspect van online dating dat leden anoniem kunnen blijven. Als marktleider van online dating hechten we veel waarde aan de veiligheid van onze leden en daarom starten een reeks maatregelen om het niveau voor onze leden te waarborgen.

  Alle profielen en foto’s worden handmatig bekeken om de kwaliteitseis voor onze veeleisende leden te waarborgen en om te voorkomen dat onze leden worden geïntimideerd. Maar we zijn niet de politie. Alleen al om privicy redenen mogen we niet elk lid of hun prive-zaken controleren.

  Op Parship.nl bieden wij onze leden via anonieme profielen en foto's van een bepaalde zekerheid, dat met name vrouwen zeer waarderen. Echter, het openstaan voor nieuwe mensen om samen een van hen, waaronder on-line partners. Wij geven onze leden de aankondiging, oefenen al haar contacten om hun gezond onderscheidingsvermogen en kennis van de mensen gewend zijn te huur. Op onze adviezen pagina's, we geven ook advies. Bij dubieuze geldverzoeken, adviseren wij onze leden zich terug te trekken, het contact onmiddellijk af te breken en onze klantenservice informeren. Als er een redelijk vermoeden van fraude is, raden wij u aan aangifte te doen bij de politie en ons daarvan op de hoogte te stellen. Dergelijke feedback van leden bereiken ons gelukkig slechts zelden.

  De waarschuwing voor valse profielen is alleen terug te vinden op de frequently asked questions pagina. Dat is geen pagina waar snel op geklikt wordt. Waarom wordt daar bij bijvoorbeeld de inschrijving bij Parship niet op gewezen. Is het niet verstandig om daar meer ruchtbaarheid aan te geven. Wij hebben navrante gevallen die tienduizenden euro's hierdoor hebben verloren.

  Wij waarschuwen onze leden via onze zeer uitgebreide adviespagina's (die toegankelijk zijn voor alle betrokken) en via onze veelgestelde vragen. Scamming is zeker een probleem waar onze Parshipleden iets vanaf moeten weten, maar het risico is relatief laag dat men op ons platform oplichters weet te vinden. Derhalve geloven wij er niet in om meer waarschuwingen moeten plaatsen. Neem als voorbeeld een café. Je verwacht van en café-eigenaar dat gasten bij binnenkomst op een bord gewezen wordt waar op staat: Pas op, u kunt hier een crimineel tegenkomen.

  Parship controleert alle profielen handmatig op dingen die niet kloppen. Welke criteria hanteert Parship hiervoor?

  We hebben mensen in huis die zorg dragen voor de kwaliteit onder onze leden. Ze hebben een getraind oog en kunnen zo goed zien, als er een lid met slechte bedoelingen tussen zit. We zullen dan overgaan tot blokkering van de rekening van het lid. Dat is zo omschreven in onze algemene voorwaarden (§ 2.6.). Over de criteria kunnen we helaas geen informatie geven. We willen voorkomen dat oplichters deze informatie gaan gebruiken om uw profiel dienovereenkomstig aan te passen.

  Wat wel van belang is, is dat wij niet van de politie zijn en dus de privacy van onze leden respecteert. Maar we doen alles wat in onze macht ligt om onze leden een veilige omgeving te bieden waarin ze op zoeken kunnen gaan naar een geliefde.

  Is het niet een klein beetje naïef om te denken dat je oplichters kan weren omdat mensen zich moeten registeren?

  Ook bij andere sites is dat het geval, terwijl daar veel valse profielen op te vinden zijn.

  Parship is een betaalde datingsite. Mag je daar ook meer van verwachten dan van gratis websites?

  Als marktleider hechten wij grote waarde aan de veiligheid van de leden en nemen we diverse maatregelen om het niveau en daarmee uiteraard de kwaliteit voor de klanten te waarborgen. Onze klantenservice is speciaal op getraind om met fraudezaken om te gaan. Zodoende zullen we zeker beter presteren dan de gratis datingsites. De klanten betalen niet alleen voor een kwalitatief hoogwaardige datingservice, maar ook voor een hoogwaardige en veilige dienst.

  Het systeem van Parship biedt hun leden een zeer goede bescherming tegen fraude. We zijn een anoniem, discreet en veilig platform dat mensen, die op zoek zijn naar een harmonieuze relatie, samenbrengt. Bovendien kunnen onze leden het kenningsmakingsproces met andere leden zelf controleren. Dit zorgt voor maximale veiligheid want niemand wordt gedwongen om persoonlijke informatie over zichzelf te onthullen.

  Verder melden zich, door onze uitgebreid wetenschappelijke methode, de relatief hoge lidmaatschapprijs en het anonieme zoeken (zonder afbeeldingen), meestal alleen mensen die serieus op zoek zijn naar een geschikte partner. Voor alle andere mensen is deze hindernis bij Parship zeer hoog.

  Echter, Parship kan niet uitsluiten dat er soms sprake is van een wangedrag en criminele energie van individuele leden. Zodra mensen van ons aanbod - te weten het anonieme, beveiligde communicatie-platform - weggaan, gelden dezelfde wetten als bij elke andere afspraak of om naar elkaar goed kennen.

 • Ook interessant