Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Reactie van DNA-Healthtest op uitzending Opgelicht?!

  Reactie van DNA-Healthtest op uitzending Opgelicht?!

  Lees hier de reactie van DNA-Healthtest eigenaar Ron K., die hij gaf vlak voor de uitzending van Opgelicht?! op 12 februari 2019, over gesjoemel met de DNA-tests. Onder de reactie vind je een noot van de redactie.

  Ondanks dat ik u meerdere malen duidelijk heb aangegeven geen interview te willen geven vond u het toch nodig mij op straat te overvallen. De vragen die door uw ‘interviewer’ gesteld werden waren zeer suggestief en gebaseerd op volstrekte onjuistheden. Dat is de reden dat ik het toch nodig vindt te reageren.

  Als u deze onjuistheden in uw programma of in andere media wenst te gebruiken, dan kunt u zich vanaf nu niet meer op onwetendheid baseren. Ik zal u de juiste informatie hieronder verstrekken.

  Uw ‘interviewer’ gaf aan dat er tienduizenden, dan wel honderdduizenden testen verkocht zouden zijn. Het geeft aan dat u blijkbaar in het geheel niet geïnformeerd bent. Het woord ‘onjuist’ zou hier te vriendelijk gekozen zijn.

  Er zijn in het begin van het op de markt brengen maandelijks enkele honderden van deze testen verkocht. Omdat de verkopen terugliepen en de vooruitzichten niet anders voorspelden is daarom na het opmaken van de jaarrekeningen besloten om de onderneming niet voort te zetten. Deze ‘feiten’ blijken ook uit de (gepubliceerde) jaarcijfers. Daaruit kunt u opmaken dat er zowel in 2017 als in 2018 verlies is geleden. En even ter verduidelijking: Er is geen salaris opgenomen, er is geen rekening courant verhouding en er zijn geen leningen aan mij of aan andere bedrijven verstrekt.

  Wat u zou moeten opvallen is dat er bijna net zoveel geld in de onderneming is geïnvesteerd dan er in totaal is omgezet. Als er dan volgens u sprake is van oplichting, dan is dat wel een heel bijzondere conclusie.

  U geeft stellig aan dat er helemaal geen test wordt uitgevoerd. Ik kan u verzekeren dat alle testen volledig conform onze voorwaarden worden uitgevoerd. Omdat de verkopen tegenvielen zijn wij in de loop van 2018 overgeschakeld op een eenvoudigere test. Bij deze test worden valse monsters zoals die van uw hond er inderdaad niet meer uitgehaald. De test voldoet echter nog steeds volledig aan de voorwaarden zoals die met de cliënten zijn afgesproken.

  Het dieetadvies wordt hoofdzakelijk gebaseerd op de ingevulde leefstijlgegevens. Als u de leefstijlgegevens van een persoon invult (en dat heeft u gedaan), dan ontvangt u natuurlijk ook het dieetadvies voor die specifieke persoon en niet voor uw hond.

  Als iemand twee keer een test aanbiedt met hetzelfde DNA, dan geeft ook de eenvoudigere test steeds 100% dezelfde uitslag. De uitslag zal afwijken als u de vragen m.b.t. de leefstijl per test anders invult. Dat was echter ook bij de eerder door ons gebruikte uitgebreide test het geval. Ons rapport geeft immers in een percentage aan wat de impact voor die persoon is. Als er dan steeds andere gegevens worden ingevoerd, dan zullen de percentages ook afwijken. De methode die we gebruiken om tot de percentages komen staat uitvoerig in het begin van het rapport beschreven en kan dus geen verrassing zijn.

  Als u een sample opstuurt dat u alleen in een flesje water heeft gedoopt, en u krijgt toch een analyse terug, dan kan dat maar één ding betekenen: U heeft niet steriel gewerkt en het wattenstaafje is in aanraking gekomen met iemands DNA. Dat is de enige reden dat u een rapportage ontvangt. Als u direct na het rapport contact met ons had gezocht was het mogelijk geweest het wattenstaafje te isoleren en voor contra analyse op te sturen naar een onafhankelijk lab. Het had kunnen voorkomen dat u zich nu in de uitzending belachelijk maakt.

  Ook voor het flesje water heeft u leefstijlgegevens van een persoon ingevuld. Logischerwijs ontvangt u dan ook het dieetadvies voor die persoon.

  Het bevreemdt mij dat u aandacht aan 123Healthy besteed. Wij hebben zelden klachten van onze cliënten ontvangen. Als er al een klacht was, dan was dat vanwege een in het bezorgtraject kwijtgeraakt pakket. Deze in totaal minder dan 10 klachten zijn tot op heden altijd naar tevredenheid van onze cliënten opgelost. Ik kan u zelfs aantonen dat alle klantreviews, naast die over de bezorging, allemaal uiterst positief zijn.

  Uw opmerking dat u geïnitieerd bent door klanten die twee testen hebben laten uitvoeren en een verschillend rapport ontvingen houdt geen stand. Twee dezelfde testen en dezelfde leefstijlgegevens geven altijd dezelfde uitslag. U zou zich eerder eens kunnen afvragen wat voor belang een particulier heeft om zich twee keer te laten testen. Ik vermoed dan ook dat u zich voor het karretje van een concurrent heeft laten spannen. Uiteraard zal de lage prijsstelling deze een doorn in het oog zijn geweest. Deze ‘particulieren’ hebben namelijk nooit bij ons geklaagd.

  U heeft zelf ook nooit de moeite genomen contact met ons op te nemen met vragen over ons testproces. Het is voor u onmogelijk om dan tot een juist en onafhankelijk oordeel te komen.

  Volgens u zou ik aangeven dat ‘ons dieet’ alzheimer zou genezen. Ik heb u al eerder langs een andere weg aangegeven dat dit onzin is, toch blijft u dit gebruiken.

  Allereerst promoot 123Healthy niet één dieet. Wij gaven via de software de mogelijkheid te kiezen tussen verschillende leefstijlen waaronder low-carb, low-fat, mediterraan en vegetarisch. Het is dus niet zo dat wij één dieetvorm promoten en zeker niet ‘ons dieet’.

  Als de klant de keuze voor een bepaalde leefstijl maakte, dan ontving deze een aantal e-mails (nieuwsbrieven) ter ondersteuning van deze keuze. Het is dus niet zo dat wij één dieetvorm promoten en zeker niet ‘ons dieet’.

  Bij de keuze low-carb staat er in één van de tien nieuwsbrieven inderdaad een opmerking over alzheimer (citaat): “Ondanks dat het low carb dieet ervoor zorgt dat obese mensen in korte tijd tientallen kilo’s verliezen, alzheimerpatiënten genezen, en dat diabetespatiënten volledig van de medicijnen afraken, is het voor veel mensen erg moeilijk om de koolhydraten te laten staan.”

  U slaagt erin om twee woorden in 10 nieuwsbrieven (bevatten samen duizenden woorden) te vinden die inderdaad ongelukkig gekozen zijn en daar een ‘hot-item’ van te maken. Terwijl het hier overduidelijk niet de bedoeling is om mensen van alzheimer te laten genezen, maar om ze te laten afvallen.

  Het dieet is immers de vrije keuze van de cliënt en de reden voor de keuze is afvallen en niet de genezing van alzheimer.

  Toch moet ik u even wijzen op de wetenschappelijke informatie over alzheimer en een low-carb dieet die weldegelijk bestaat:

  Er zijn verschillende trails bekend waarin bij alzheimerpatiënten flinke verbeteringen optraden bij het overschakelen op een low-carb dieet. Een recent artikel in Psychology Today geeft aan: “This groundbreaking study suggests that, with some instruction and in-home support, people with mild Alzheimer’s disease may be able to improve their brain function by raising their blood ketone levels.”

  Maar er is veel meer onderzoek beschikbaar

  Mocht u de genoemde feiten in dit schrijven toch besluiten te negeren, dan zal ik een kopie van deze mail op onze website publiceren en aan andere media aanbieden zodat iedereen van de inhoud kennis kan nemen.'

  Noot van de redactie:

  Ron K. heeft tegen een van onze medewerkers gezegd tienduizenden dna-tests te verkopen. Op de website van koopjedeal.nl staat in de aangeleverde verkooptekst: “Betrouwbare resultaten: honderdduizenden Nederlanders gingen je voor”.

  Volgens een dna-expert die wij hebben geraadpleegd ontbreekt bij het DNA van een hond bepaalde markers. Als DNA geanalyseerd wordt zal dat worden gezien door een analist. Daarnaast hebben wij na de analyse van het water gevraagd om de ruwe data. DNA-Healthtest wilde dat niet opsturen en beweerde dat dat vernietigd was. Opvallend genoeg werd direct na het versturen van onze mail in de FAQ opgenomen dat de ruwe data niet opvraagbaar was. Dat terwijl dit onder bijzondere persoonsgegevens valt die een klant altijd mag opvragen.

  Het DNA-monster van water is steriel behandeld. Hiervan zijn getuigen en dit is opgenomen op beeld. Als driedubbele check hebben wij een DNA-monster ingestuurd dat nimmer uit de verpakking is geweest. Ook daarvan kregen wij een gezondheidsrapport, waarin keer op keer wordt vermeld dat de percentages zijn gebaseerd op ons DNA en/of genetisch materiaal.

  In deze reactie lezen wij: Als u de leefstijlgegevens van een persoon invult (en dat heeft u gedaan), dan ontvangt u natuurlijk ook het dieetadvies voor die specifieke persoon. Hieruit concluderen wij opnieuw dat er geen dna wordt geanalyseerd bij de totstandkoming van de gezondheidsrapporten. Waarom mensen dan hun dna laten opsturen en laten betalen voor uitslagen die niets met hun dna van doen hebben?

  Tot slot besteden we aandacht aan 123healthy omdat DNA-Healthtest werkt onder het kvk-nummer van 123healthy.

  Wat betreft de reactie dat een low-carb dieet zou bijdragen aan de verbetering van de gezondheid van alzheimer patiënten: in de nieuwsbrief staat zwart op wit dat u claimt dat een low-carb dieet alzheimer kan genezen. Opgelicht?! heeft Alzheimer Nederland gevraagd om een reactie en zij hebben navraag gedaan bij hun wetenschappelijk bureau. Zij distantiëren zich van dit soort beweringen.

  Gerelateerd

 • Ook interessant