Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Incasso-oplichtingstruc: Nep-incassobureau Supply Request stuurt spookincasso's over 'Euro Millions'

  Incasso-oplichtingstruc: Nep-incassobureau Supply Request stuurt spookincasso's over 'Euro Millions'

  We krijgen verschillende meldingen over een deurwaarder / incassobureau die onder de naam 'Supply Request' zeer gedetailleerde aanmaningen stuurt met betrekking tot openstaande vorderingen van het bedrijf 'Euro-Millions'. Binnen drie dagen moet je een bedrag van € 183,20 betalen, anders wordt er een gerechtelijke procedure gestart. Er zijn echter de nodige redenen om aan te nemen dat dit geen legitiem incassobureau betreft. Hoe zit dat, en wat moet je weten?

  Het begint met mails van [email protected], en het gaat hier om een daadwerkelijk bestaande website.

  Erg indrukwekkend is het echter niet: het logo is letterlijk binnen drie minuten in elkaar geklust, er zijn voor de gelegenheid wat stockfoto's gebruikt, de teksten onder het kopje 'Incasso' lijken op een bepaalde manier wel door een vertaalmachine te zijn getrokken en wie de website bezoekt, ziet dat er maar één manier is om met het bedrijf in contact te treden, en wel per e-mail.

  Een ander verhaal is dat voor wie daadwerkelijk een aanmaning in de mail ontvangt: in deze mail wordt namelijk een telefoonnummer genoemd, 020 - 213 42 53.

  Hieronder een voorbeeld van zo'n mail. Aan het eind van dit artikel publiceren we ook de volledige, integrale tekst van de mail.

  Misbruik van bestaande bedrijfsgegevens?

  Op de website wordt een vestigingsadres en een KvK-nummer genoemd, maar het is denkbaar dat er misbruik wordt gemaakt van de KvK- en adresgegevens van een andere onderneming. Om die reden noemen we het KvK-nummer niet in dit artikel en blurren we de KvK- en adresgegevens deels in ons beeldmateriaal en in de tekst van de mail zoals onderin dit artikel nog volgt.

  Hoe zit dat? Het op de website genoemde KvK-nummer verwijst daadwerkelijk naar een bedrijf met de naam Supply Request. Deze eenmanszaak is medio juni 2021 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maar de bedrijfsvoering bestaat uit 'detailhandel via internet in vrijetijdsartikelen, kleding, mode-artikelen en overige non-food'. En dat heeft inderdaad vrij weinig te maken met activiteiten die je van een incassobureau verwacht.

  Het internetadres van deze onderneming is volgens de KvK-gegevens supplyrequest.nl, en daarbij ontbreekt dus het koppelstreepje in de domeinnaam van het incassobureau, supply-request.nl. Het domein zonder koppelstreepje bestaat sinds 20 mei 2021 en is zo te zien nog in aanbouw, het domein van het incassobureau mét koppelstreepje bestaat sinds 9 juli 2021. Beide domeinnamen zijn bij verschillende registrars ondergebracht.

  Het genoemde adres aan de Walravenstraat te Rotterdam betreft zo te zien een appartement, en het lijkt ons onwaarschijnlijk dat er vanuit een woning een incassobureau wordt gerund. Wij hebben enkele dagen geleden contact opgenomen met het mailadres zoals dat op de KvK-inschrijving van Supply Request te zien was, maar deze mail werd gebounced: het mailadres bestaat niet (meer).

  Niet alleen per e-mail, maar ook telefonisch benaderd

  Ondertussen hebben we meerdere meldingen van ongebruikelijke aanmaningen uit naam van Supply Request gekregen. Daarbij vallen een paar dingen op:

  • Het gaat in alle gevallen om aanmaningen namens Euro-Millions;
  • Het gaat in alle gevallen om een bedrag van € 183,20 (bestaande uit een hoofdsom van € 143,20 en incassokosten van € 40,00);
  • De afzender beschikt over jouw naam, straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats;
  • De afzender gebruikt verschillende kenmerken en dossiernummers;
  • De afzender gebruikt verschillende bankrekeningen (bij ons bekend: NL21 BUNQ 2061 8447 82 en DE38 1001 1001 2626 4673 54)

  Tipgevers geven aan nooit enige overeenkomst met 'Euro-Millions' te hebben gesloten en melden ons bovendien dat ze ook na telefonisch contact géén dossierinformatie toegestuurd krijgen. En dat is niet alleen merkwaardig, maar ook verdacht: voordat je een aanmaning van een incassobureau betaalt, moet je immers wél weten op welke openstaande vordering de zaak precies betrekking heeft.

  Deze werkwijze is ons overigens niet geheel onbekend, en opvallend genoeg maakt ook de Autoriteit Consument & Markt melding van 'Euromillions' (weliswaar zonder koppelstreepje) in een oud bericht uit februari 2019 over vergelijkbare oplichting. De rode draad is dat het altijd gaat om allerlei vage, amper herleidbare bedrijfjes uit wiens naam er jaren later ineens agressieve incasso's in de mailbox belanden.

  Eén tipgever meldt dat Supply Request zélf telefonisch contact opnam en dat daarbij de laatste vier cijfers van een bankrekeningnummer werden genoemd. Dit rekeningnummer was echter al een paar jaar niet meer in gebruik, en het lijkt er dan ook op dat Supply Request zich op gedateerde informatie beroept. Via dat rekeningnummer zou jaren geleden een abonnement zijn 'geverifieerd', maar meer details worden niet gegeven.

  Het lijkt er dan ook op dat we hier te maken hebben met een combinatie van verschillende oplichtingstrucs. Het gaat om valse e-mails, het gaat om spookfacturen en er is sprake van een telefonische oplichtingstruc.

  De combinatie van de dreigende toon, de vele persoonlijke informatie die de afzender van je heeft en de wel erg korte betalingstermijn dienen er waarschijnlijk toe om jou ertoe te bewegen om de aanmaning maar gewoon zo snel mogelijk te voldoen, ook al is daar waarschijnlijk helemaal geen reden toe.

  Wat moet je doen als jij een dreigende aanmaning van een incassobureau krijgt?

  Dat is eenvoudig: vraag het incassobureau of je jouw dossier met daarin de stukken mag inzien omdat je graag wil weten waar de aanmaning precies betrekking op heeft. Doe dat bij voorkeur per mail, zodat je schriftelijke correspondentie hebt voor een eventueel dossier. 

  Kunnen ze dat niet laten zien, bijvoorbeeld omdat er helemaal geen geldige overeenkomst bestaat? Dan kun je beter niet betalen en nergens op reageren. Met andere woorden, laat je niet onder druk zetten.

  De Autoriteit Consument & Markt deelt verder nog de volgende tips:

  • Betaal de rekening niet, ook niet wanneer het incassobureau dreigt met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen;
  • Controleer documenten of geluidsopnames met de informatie op ConsuWijzer.nl op rechtsgeldigheid; een overeenkomst is pas rechtsgeldig als u met het aanbod hebt ingestemd. Check bij ConsuWijzer wanneer er sprake is van een geldige overeenkomst;
  • Hang de telefoon op wanneer het incassobureau u blijft lastig vallen. Negeer brieven of e-mails. Vaak houden ze na verloop van tijd vanzelf op;
  • Twijfelt u aan de juistheid van de rekening en moet u geld overmaken naar een buitenlands rekeningnummer, let dan extra goed op;
  • Meld onterechte incasso’s bij ConsuWijzer;
  • Doe aangifte bij de politie wanneer het incassobureau u bedreigt

  Volledige tekst uit de mail van Supply Request

  Hieronder nog de volledige, integrale tekst van zo'n mail namens Supply Request. Wel hebben we een aantal (persoons)gegevens (deels) weggelaten.

  Aanmaning van Supply Request

  Correspondentieadres: Walravenstraat [huisnummer + postcode] Rotterdam

  Kantooradres: Walravenstraat [huisnummer + postcode] Rotterdam

  Afz: Walravenstraat [huisnummer + postcode] Rotterdam

   

  [Voorletters + achternaam ontvanger]

  [Straatnaam + huisnummer ontvanger]

  [Postcode + woonplaats ontvanger]

   

  Contactgegevens

   

  E: [email protected]

  W: supply-request.nl

  T: 020 - 213 42 53

   

  Kenmerk: [Getal bestaande uit zes of zeven cijfers]

  Dossiernummer: [Getal bestaande uit zes of zeven cijfers]

  Betreft: Laatste Herinnering Euro-Millions

   

  Rotterdam, 29-10-2021

  Geachte heer/mevrouw,

   

  Uit onze administratie blijkt dat u de openstaande vordering van onze cliënt Euro-Millions met klantnummer [Getal bestaande uit zes of zeven cijfers] nog niet heeft voldaan.

   

  Hoofdsom: € 143,20

  Buitengerechtelijke incassokosten: € 40,00

  Totaal te voldoen: € 183,20

   

  Ondanks eerdere herinneringen hebben wij uw betaling van bovenvermelde factuur nog niet mogen ontvangen. Wij sommeren u het totaalbedrag binnen 3 dagen na ontvangst van deze brief te voldoen.

   

  Voorkom een gerechtelijke procedure

   

  Indien wij uw betaling niet binnen 3 dagen na ontvangst van deze brief hebben ontvangen zal het openstaande bedrag worden verhoogd  conform artikelen 6:96 en 6:119a van het Burgerlijk Wetboek. Wij behouden ons eveneens het recht  om zonder verdere kennisgeving een gerechtelijke procedure te starten. Wij hebben dan de uitdrukkelijke opdracht u onverwijld te dagvaarden.

   

  Wij willen u nogmaals de gelegenheid geven om zonder gerechtelijke procedure te betalen. U ontvangt hierbij een laatste herinnering..

   

  Vervallen Facturen: [Getal bestaande uit zes of zeven cijfers]

  Omschrijving: Euro-Millions

  Bedrag: € 183,20

  Wij vragen u om binnen 3 dagen na ontvangst van deze brief het totaalbedrag van € 183,20 over te maken op rekeningnummer DE38 1001 1001 2626 4673 54 Ten name van Supply request

   

  Neem contact met ons op indien u vragen heeft.

   

  Het is mogelijk dat uw betaling en deze brief elkaar gekruist hebben. In dat geval is het niet nodig te reagerenen mag u deze brief als niet verzonden beschouwen.

   

  Met vriendelijke groet,

  Administratie Supply Request

  Updates ontvangen over dit onderwerp?

  Wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp? Download de gratis Opgelicht-app en volg het onderwerp.

 • Ook interessant