Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Zorgverzekeraars ontdekken 366 fraudegevallen

  De zorgverzekeraars in Nederland hebben vorig jaar 366 gevallen van fraude met declaraties ontdekt. In totaal is daarmee 6,2 miljoen euro bespaard aan uitkeringen.

  Gemiddeld ging het per fraudegeval om 17.088 euro, zo heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) donderdag bekendgemaakt.

  Zowel zorgaanbieders als verzekerden hebben zich schuldig gemaakt aan fraude. Ook waren er in sommige gevallen nog anderen bij betrokken. Er werd voor bijna 3 miljoen euro geprobeerd de Zorgverzekeringswet op te lichten. In de AWBZ (de bijzondere ziektekosten) ging het om 2,1 miljoen euro en voor 1,2 miljoen euro is ten onrechte geprobeerd geld uit een aanvullende verzekering te krijgen. Volgens ZN waren frauderende zorgaanbieders vooral te vinden in de mondzorg, onder paramedici en bij partijen die aanvullende zorg aanbieden zoals bijvoorbeeld hulp via het persoonsgebonden budget (pgb).

  In totaal hebben de zorgverzekeraars vorig jaar ruim 113 miljoen euro bespaard doordat er veel maatregelen zijn getroffen om fraude te voorkomen, op te sporen en te bestraffen, aldus ZN. Het leeuwendeel van dat bedrag, 106,3 miljoen euro, is bespaard doordat bleek dat er werd gedeclareerd voor verrichtingen die al waren uitgevoerd of die helemaal niet waren gedaan. Deze gevallen zijn niet bestempeld als fraude, omdat niet kon worden bewezen dat er opzet in het spel was. De zorgverzekeraars hebben nog eens voor 1,1 miljoen euro aan onterechte declaraties afgewezen.

  ZN constateert dat fraudezaken de laatste jaren steeds ingewikkelder worden en mede daardoor moeilijker te bewijzen zijn. In 2010 waren er minder vermoedens van fraude en werden er ook minder fraudezaken vastgesteld. Dat komt volgens ZN omdat veel zaken zo ingewikkeld zijn dat het veel tijd en menskracht kost om ze helemaal uit te spitten. De zorgverzekeraars zjn bezig met het opzetten van een kenniscentrum voor de fraudebeheersing in de zorg, dat onderzoeken gaat coördineren en opleidingen gaat verzorgen. Het kenniscentrum is naar verwachting medio 2011 actief.

  (ANP)

 • Ook interessant