Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Wat te doen bij een factuur afkomstig van Media & Advies IT - MKB Bedrijvengids?

  Het Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) ontvangt meldingen inzake Media & Advies IT - MKB Bedrijvengids. Ondernemers geven aan een factuur te hebben ontvangen voor het plaatsen van een advertentie op www.mkb-bedrijvendatabank.nl.

  De desbetreffende ondernemers verklaren echter zich niet bewust te zijn hiertoe op enigerlei wijze opdracht te hebben verstrekt en in ieder geval nooit enige intentie daartoe te hebben gehad.

  Mocht u een dergelijke factuur ontvangen of ontvangen hebben terwijl u veronderstelt nooit opdracht te hebben verstrekt, negeer deze dan niet maar verzoek, bij voorkeur per aangetekend schrijven, Media & Advies IT opheldering te geven over de overeenkomst waarop zij deze factuur baseren. Het advertentiebureau moet kunnen bewijzen dat een overeenkomst tot stand is gekomen.

  Meldt u de ontvangst van een dergelijke factuur ook altijd bij SAF.

  Let u erop dat dit geen spooknota is die in de lijst voorkomt. De spooknota's op de lijst van het Steunpunt Acquisitiefraude kenmerken zich door de kleine letters, die aangeven dat het geen nota maar een aanbod is. Media & Advies IT heeft deze kleine letters niet!

  Klik hier voor een voorbeeld van de factuur.

  Bron: www.fraudehelpdesk.nl

 • Ook interessant