Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Thuiswerkers frauderen meer (denken werkgevers)

  Thuiswerkers frauderen meer (denken werkgevers)

  Uit onderzoek van Allianz Trade blijkt dat 53% van de ondervraagde bedrijven en organisaties gelooft dat thuiswerken de kans op fraude onder hun medewerkers vergroot, schijft AGconnect.nl. Doorgaans hebben deze bedrijven wél veel aandacht voor digitale dreigingen van buiten de organisatie (cybercrime), maar wordt er weinig aandacht besteed aan fraude van binnenuit.

  Veel werkgevers zijn argwanender geworden tegenover thuiswerken, blijkt uit het onderzoek. De helft van de ondervraagden denk namelijk dat thuiswerken het risico op in- en externe fraude in de hand speelt. Vorig jaar was dit percentage nog 34%. Het gebrek aan controle wordt door de respondenten als voornaamste oorzaak aangewezen.

  Kosten fraude vs cybercrime

  Dat werkgevers minder focus hebben op fraude dan op cybercrime, kan te maken hebben met de financiële schade die het oplevert. Want hoewel fraude vaker voorkomt dan cybercrime (79% vs 45%) kost het veel minder. In 40% van de gevallen bij fraude bedraagt de schade tussen de €1.000 en €50.000, terwijl dat bij cybercrime zo’n €270.000 is.

  Interne vs externe fraude


  In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe fraude. Waarbij interne fraude vooral gaat over diefstal van geld en goederen, declaratiefraude, vervalsing van documenten en schending van intellectueel eigendom. Opvallend hierbij is dat interne fraude vooral gepleegd wordt door mannen (65%) die minder dan vijf jaar in dienst zijn.  Externe fraude gaat vooral over het versturen van valse facturen, diefstal van data en diefstafstal van computersystemen. Ook koperfraude komt regelmatig voor; hierbij doen oplichters zich voor als collega’s om bestellingen te doen die uiteindelijk niet bij de organisatie terechtkomen.

  Maatregelen

  Wat opvalt is dat de maatregelen die werkgevers nemen, doorgaans gericht zijn op het voorkomen van externe fraude. Denk hierbij aan two-factor authenticatie, VPN’s, Firewalls en antivirussoftware.  Driekwart van de ondervraagden heeft ooit een externe partij ingeschakeld om fraude en/of oplichting te detecteren.

  Bron: AGconnect.nl

 • Ook interessant