Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Strafzaak tegen de Parel

  De strafzaak tegen de eigenaren van kinderopvang de Parel is op 7 april van start gegaan.

  Moustapha en Sandra A. worden verdacht van het hebben van een valse administratie en witwassen. Het echtpaar zou ruim 4 miljoen euro aan kinderopvangtoeslag op hun rekening gestort hebben gekregen, waar ze geen recht op hadden. Hiervan zou de helft doorgesluisd zijn naar privérekeningen van het stel. Ook zijn er een grote hoeveelheid facturen achteraf pas opgemaakt.

  Op de publieke tribune volgen tientallen gedupeerde ouders de zaak. Drie rechters voelen het echtpaar aan de tand over presentielijsten, wel of niet bestaan van facturen en het wel of niet betalen van eigen bijdrage door de ouders. Ook werden er uitvoerig vragen gesteld over de opvang-pakketten waar ouders uit konden kiezen.

  Schuld afgeschoven

  Sandra geeft aan zich totaal niet bezig gehouden te hebben met de administratie en alleen op de hoogte te zijn van het pedagogische deel van de kinderopvang. Moustapha was volgens haar verantwoordelijk voor het idee de ouders geen eigen bijdrage te laten betalen, net als voor de administratie.

  Moustapha schuift de verantwoordelijkheid door naar de leidinggevenden van de verschillende opvanglocaties. Het waren volgens hem zelfsturende teams die naast het opvangen van de kinderen ook de taak hadden de administratie bij te houden.

  Complete chaos

  Het wordt snel duidelijk dat de administratie een complete chaos was. Er zouden kinderen op de presentielijsten hebben gestaan die helemaal geen gebruik maakten van de opvang, ouders kregen plaatsingsovereenkomsten pas maanden later of helemaal niet en er werden geen facturen gemaakt. Moustapha geeft aan dat de boekhouder hier niet naar vroeg en dat hij daarom nooit facturen doorspeelde. Hij zou ze alleen voor zijn eigen administratie gemaakt hebben. Volgens het Openbaar Ministerie was de administratie verre van compleet bij het boekenonderzoek en heeft meneer A. in 2015 gemaakte facturen aangeleverd met daarop een eerdere datum. Een valse administratie, aldus de Officier van Justitie.

  Hoge winst

  Ook werd gekeken naar de winstcijfers van de Parel. Terwijl het in de kinderopvangbranche slecht ging, behaalde de Parel winstmarges van boven de 50%. Volgens Moustapha kwam dit doordat de kosten heel laag waren voor de Parel. Ze hoefden niet tot nauwelijks huur te betalen en er waren geen kosten voor reclame of management.

  De officier had een andere verklaring voor deze hoge winstcijfers. Uit de voorgelezen verklaringen van ouders kwam naar voren dat veel ouders aanbevolen werd om meer uren af te nemen dan ze eigenlijk nodig hadden. De opvang was immers toch gratis. Meer uren, betekende ook meer kinderopvangtoeslag voor de Parel. Deze werd immers rechtstreeks overmaakt van de belastingdienst naar de rekening van de Parel.

  Celstraffen geëist

  Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 42 maanden voor Moustapha A. en 38 maanden voor zijn vrouw Sandra. De advocate van het echtpaar pleit voor vrijspraak. Er was volgens haar geen sprake van een valselijke administratie dan wel witwassen.

 • Ook interessant