Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Reactie Martijn T.

  Volgens Den Adel zit er tussen de jaarrekeningen van 2007 en 2008 een vermogensgat van 4 ton. De onderneming werd daardoor rooskleuriger voorgesteld. Wat is daar op uw commentaar?

  Hier kan ik geen antwoord op geven aangezien ik geen inzicht had in de financiën. Het enige wat ik weet is dat er 2 accountants 2 dagen lang alle cijfers hebben zitten uitzoeken en uiteindelijk een positief advies hebben gegeven. Ook weet ik dat de bank zijn akkoord heeft gegeven en de financiering heeft goedgekeurd, dit alles is met volledige Staatsgarantie gegeven. Ik weet dat Den Adel een claim bij mijn vader wilde neerleggen, maar een dag later trok hij dit alweer in omdat daar geen enkele bewijzen voor waren en bood direct zijn excuses hier voor aan.

  Den Adel zegt dat hij op het moment van verkoop rekening had gehouden met een kleine achterstand van uitgifte van de dvd's. Maar toen hij in het bedrijf stapte, bleek de achterstand circa een jaar te zijn. Wist u of uw vader daarvan en hoe is die achterstand ontstaan?

  Den Adel was op de hoogte van de stand van zaken binnen het bedrijf. Dit is zeer nadrukkelijk besproken voor de handtekening is gezet. Hier is zelfs een spreadsheet van gemaakt met alle kosten. Mijn vader en Den Adel hebben hier nog 3 uur over zitten onderhandelen, en zijn daar uiteindelijk uitgekomen. De achterstand is ontstaan door het introduceren van nieuwe producten door Den Adel en Torn. Logistiek heeft meerdere weken en maanden moeten steken in deze nieuwe producten, waar uiteindelijk geen cent mee is verdient.

  Op een gegeven moment wordt er niets meer op dvd uitgebracht en hebben de bedrijven de keuze het op vididoc te laten plaatsen. Dat is niet volgens de overeenkomst. Waarom hebben u of uw vader de mensen niet de gelegenheid geboden om het geld terug te krijgen. U leverde immers niet volgens de afspraak?

  Begin maart is besloten om te bekijken welke projecten er wel en niet huis-aan-huis uitgegeven zouden worden. We hebben toen eerst de aller oudste projecten gepakt en zijn per project gaan kijken. Wij zijn er vooralsnog van uitgegaan dat de lopende producties nog uitgegeven zouden worden. Den Adel heeft zeer vaak tegen mijn vader geroepen dat er nieuwe aandeelhouders zouden komen en dat er geld in het bedrijf geïnvesteerd zou worden. Dit is tot het laatste moment niet gedaan, helaas hebben we daarom geen uitgifte meer kunnen doen en is IB Company failliet gegaan. Den Adel was toentertijd al wel bezig met een oud werknemer Arno Torn om een nieuw productie bedrijf op te zetten zo blijkt uit de stukken van de heer Makaske. Overigens waren er geen enkele gelden meer aanwezig om een klant zijn geld terug te geven. Dit is overigens nooit de bedoeling geweest van Den Adel.

  Bedragen werden veel te vroeg afgeschreven en wij hebben van bedrijven gehoord dat een eenmalige machtiging tweemaal gebruikt is. Wat is daarop uw commentaar?

  Bedragen werden afgeschreven in de daarvoor gestelde termijn. Klanten hadden een periode om te reageren zoals dat ook in de begeleidende brieven stond. Als er voor een 2e keer werd geïncasseerd was dat omdat het de eerste keer niet lukt omdat er geen geld op de rekening stond van de klant. Volgens de regels van Interpay mag je een 2e of 3e keer incasseren als er geen geld op de rekening staat.

  We hebben bevestigd gekregen van oud medewerkers dat na de beslissing de dvd niet meer huis aan huis uit te brengen er nog wel nieuwe opdrachten bij bedrijven zijn binnengehaald voor een product inclusief dvd verspreiding. De medewerkers mochten dit niet melden aan de nieuwe klanten. Klopt deze bewering en zo ja waarom is dat gebeurd?

  Zoals u kunt lezen in mijn bovenstaande reactie was het nog helemaal niet zeker dat er niets meer verspreidt zou worden. Wij zouden dit per project bekijken en den Adel heeft ons continu voorgehouden dat er een investeerder zou komen die het bedrijf zou redden.

  Het is ons evident dat er tussen u en uw vader en de heer Den Adel een zakelijke onenigheid bestaat. Maar daar kopen de gedupeerde bedrijven natuurlijk niets voor, want zij krijgen niet waar ze voor betaald hebben. Wat gaan jullie nog voor de gedupeerden doen?

  Wij hebben vanuit Vididoc een aanbod gedaan om hun commercial een jaar gratis te plaatsen op onze site. Tevens hebben wij ze aangeboden om hun eigen commercial op dvd te ontvangen. Vididoc is al sinds 2006 bezig met het plaatsen van alle commercials en informatieve films op haar site. Hiervoor ligt al sinds 2006 een overeenkomst tussen beide bedrijven. Vididoc heeft helemaal niets van doen gehad met de bedrijfsvoering binnen IB Company daar dit 2 verschillende bedrijven zijn/waren.

  Ik wil ook nog toevoegen dat de definitie van oplichterij hier helemaal niet van toepassing is. Oplichterij houdt in dat mijn vader zich zouden hebben verrijkt. Het is echter zo dat mijn vader een schadepost heeft van ruim 2 ton. Dit alles is gebaseerd op achterstallige lening, openstaande facturen en de huur die niet betaald zijn. Naast dat mijn vader de dupe is geweest, zijn wij als personeel ook de dupe door de zaken die Den Adel heeft gedaan in de afgelopen maanden. Nu ik lees dat hij in maart al is gestart met een nieuw productie bedrijf komt het bij ons over dat hij in maart al afscheid van ons en alle klanten heeft genomen.

 • Ook interessant