Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Opnieuw aandacht voor advertentiefraude

  Ruim 400 miljoen gaat er jaarlijks in om: advertentiefraude. Opgelicht?! nam een aantal magazines voor zieke kinderen en andere goede doelen onder de loep. Wie zit achter deze bladen en waar worden ze uitgegeven?

  Advertentiefraude, ook wel acquisitiefraude genoemd, is een vorm van fraude waarbij men opdrachten voor advertenties werft, terwijl het bedrijf niet van plan is die advertenties te plaatsen of het medium waarin de advertenties geplaatst worden nauwelijks te verspreiden. Acquisitiefraude wordt gepleegd door malafide organisaties die zich voordoen als advertentiebureaus, uitgeverijen of adviesbureaus.

  De grootste groep gedupeerden bestaat uit ondernemers. De klachten die bij Opgelicht?! binnen komen gaan met name over het feit dat ondernemers gebeld worden met de mededeling dat er eerder contact is geweest en er toegezegd zou zijn een advertentie te plaatsen. De ondernemer weet echter van niets. Volgens de malafide organisaties kan de ondernemer er niet meer onderuit.

  'Beter, weetje & doen'

  Onze zoektocht begint met het magazine: 'Beter, weetje & doen' van uitgeverij SCC (Sponsor Communicatie Concepts) uit Zwolle. Er staan puzzels en kleurplaten in, maar wat vooral opvalt: heel veel advertenties. We nemen contact op met de ondernemers die adverteren in dit magazine. Volgens de website van SCC wordt het blad verspreid op de kinderafdeling van de deelnemende ziekenhuizen in Nederland.

  Gedupeerden

  “Het zijn boeven! - Iedere keer word ik weer gebeld en zeggen ze dat ik in een eerder contact heb toegezegd een advertentie te plaatsen, maar dat is absoluut niet waar! - Als ik aangeef niet mee te willen doen, wordt er gedreigd met ‘maatregelen’. - Ze zeggen dat ik er niet meer onderuit kan terwijl ik nooit heb toegezegd.- Ik heb heel erge stampij moeten maken om daar van af te komen. - Steeds zeggen ze dat ik eenmalig mee doe, om vervolgens weer te bellen dat ik toegezegd zou hebben. Er klopt helemaal niks van.”

  Dit zijn een paar van de reacties die we kregen op de vraag naar de ervaring van de ondernemer met het bedrijf SCC. Opvallend is dat deze ondernemers ook bijna allemaal melden gebeld te worden door de bedrijven A3 Uitgevers uit Heerenveen en MC&A uit Amsterdam. We zijn benieuwd wie er achter het bedrijf van SCC schuilgaat en beginnen een onderzoek.

  A3 Uitgevers en MC&A

  Al snel komen we erachter dat de bedrijven A3 Uitgevers en MC&A te linken zijn aan de eigenaar van SCC.Volgens de Kamer van Koophandel zit het bedrijf in Zwolle. Als we de eigenaar van SCC, de heer J. Mulder bellen, geeft hij ook aan in Zwolle te zitten. Als we een kijkje gaan nemen bij het adres van SCC, komen we tot de ontdekking dat het bedrijf alleen fictief in Zwolle zit, niet lijfelijk. De post wordt doorgestuurd naar een postbus in Heerenveen. Ditzelfde geldt voor het bedrijf MC&A. Deze is ook niet gevestigd in Amsterdam en de post wordt doorgestuurd naar Heerenveen. Wat blijkt: alles komt bijeen bij het kantoor van de heren Waterlander en Mulder bij A3 Uitgevers in Heerenveen.

  KidzSpitz

  Inmiddels hebben we contact opgenomen met een flink aantal ziekenhuizen in Nederland, maar geen enkele geeft aan de bladen Beter, weetje & doen van SCC en de KidzSpitz van A3 te kennen. Sterker nog, de ziekenhuizen geven aan deze bladen een ware plaag te vinden. Ook bellen we 45 basisscholen die volgens eigen zeggen van A3 uitgevers het blad KidzSpitz ontvangen. Drie Scholen hebben ooit eens een enkel exemplaar gekregen, drie scholen bestaan al ruim drie jaar niet meer en 39 Scholen hebben nog nooit van het blad gehoord.

  Reactie

  Opgelicht?! legt de klachten voor bij de eigenaren van de drie bedrijven die zich bezig houden met het acquiseren van advertenties en vraagt om een reactie. Via de mail laat de heer Waterlander weten:

  “Het verbaast mij overigens dat u onze organisatie als een van de doelwitten van uw programma hebt gekozen. Wij zijn ons ervan bewust dat er in onze branche veel malefide organisaties werkzaam zijn. Wij zijn dat beslist niet. Zoals u weet is er wetgeving op komst die het in de toekomst mogelijk moet maken om dergelijke malefide bureaus aan te pakken. Wij juichen deze wetgeving toe. Wij zijn een bonafide organisatie.

  Wel proberen wij natuurlijk zoveel mogelijk advertenties te verkopen en leggen wij daartoe telefonisch contact. Onze medewerkers zijn daarvoor getraind. Dat is de kern van ons werk. Dat dat soms dwingend over kan komen bij klanten is begrijpelijk. Na afloop van een telefoongesprek wordt bij een telefonische toezegging per mail een offerte gestuurd naar de klanten. Pas na ondertekening en/of accordering en retournering van die offerte is er sprake van een opdracht. De klanten ontvangen daarna een factuur. Afgezien van de wettelijke bedenk termijn kunnen de klanten tot acht dagen na die factuurdatum de opdracht nog weer ongedaan maken. Onze klanten hebben aldus ten allen tijde de mogelijkheid om geen opdracht aan ons te verstrekken en zelfs om op een verstrekte opdracht terug te komen.

  Dat wij bij de telefonische contacten zouden dreigen met een incassobureau is derhalve onlogisch en daarmee ook onaannemelijk. Klanten kunnen immers na afloop van het gesprek ook nog op een opdracht terugkomen. Mocht het onverhoopt zo blijken te zijn dat medewerkers zich hieraan schuldig hebben gemaakt, dan zullen wij hen hierop aanspreken en maatregelen treffen om zulks in de toekomst te voorkomen.

  U geeft aan dat veel van onze klanten ontevreden zijn. Wij krijgen echter bijna geen klachten van onze klanten en de klachten die wij krijgen lossen wij zoveel mogelijk op. Onze klanten zijn meestal al enige tijd klant bij ons en geven ons elke keer opnieuw een opdracht. In de betreffende gesprekken refereren wij inderdaad aan eerdere gesprekken. Wij zijn, in tegenstelling tot wat u suggereert in uw mailbericht, goed bereikbaar per telefoon en mail voor onze klanten.”

  Opgelicht?! heeft de heer Waterlander en Mulder uitgenodigd om in onze studio hun verhaal te doen. Hier zijn ze niet op in gegaan.

  Politiek

  De VVD en de SP zetten zich al enige tijd in om acquisitiefraude aan te pakken door middel van een nieuwe wet. Kamerbreed was er steun voor het wetsvoorstel en is deze aangenomen. Initiatiefnemers zijn Sharon Gesthuizen (SP) en Foort van Oosten (VVD):

  'In de eerste plaats zorgen we er voor dat ondernemers beschermd worden tegen deze oneerlijke handelspraktijken. Ze moeten op eenvoudige wijze af kunnen van overeenkomsten die op misleidende wijze tot stand zijn gekomen.

  Daarnaast stellen we ook een expliciete strafbepaling voor: acquisitiefraude moet strafbaar worden. Er zitten georganiseerde bendes achter deze praktijken, die moeten hard worden aangepakt.

  In plaats van dat het slachtoffer, de ondernemer in dit geval, met bewijs moet komen, is het na invoering van de wet de bedoeling dat de verkoper moet aantonen dat de overeenkomst op de juiste manier tot stand is gekomen. Kan hij dat niet, dan zijn er gerechtelijke stappen mogelijk en kan de ondernemer onder de overeenkomst uit.'

 • Ook interessant