Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Gebruikers van buurtapp Nextdoor voelen zich misleid

  Gebruikers van buurtapp Nextdoor voelen zich misleid

  Het was vorige week ineens aanleiding tot ophef: mensen uit heel Nederland kregen ongevraagd een uitnodigingsbrief van buurtapp Nextdoor in de bus. De brief was ondertekend door een buurtbewoner die al lid is van deze app en in een aantal gevallen werd niet alleen de naam, maar ook de straatnaam van deze persoon vermeld op de uitnodiging. Hoewel Nextdoor zelf aangeeft dat deelnemers bewust de opdracht moeten geven om een uitnodiging te versturen, stellen velen dat ze van niks weten. Voor een aantal gedupeerden was dat aanleiding om aangifte te doen wegens identiteitsfraude. Kleine lettertjes niet goed gelezen of is er sprake van bewuste misleiding?

  Ook wij schreven er vorige week over naar aanleiding van meldingen uit het hele land. Hoewel de app Nextdoor in beginsel niet kwaadaardig of misleidend is (sterker nog, dergelijke apps kunnen wel degelijk een heel nuttige functie vervullen wat betreft interactie met buurtgenoten en het versterken van de onderlinge sociale cohesie), plaatsten we wel vraagtekens bij de quasi-persoonlijke wijze waarop consumenten worden benaderd.

  Voornaamste punt van bezwaar is dat Nextdoor jouw gegevens indien noodzakelijk kan doorgeven aan niet in Nederland of zelfs Europa gevestigde partijen. Dat heeft mogelijk bepaalde implicaties wat betreft jouw privacy. Het kan betekenen dat jouw privacy minder goed is gewaarborgd dan je in Nederland of in Europa gewend bent.

  Nextdoor stelt zelf expliciet dat consumenten door het gebruik van de app 'begrijpen dat wij jouw informatie kunnen doorgeven en opslaan buiten je eigen land, inclusief naar en in de VS, zoals beschreven in dit beleid. De privacybescherming en de rechten van de autoriteiten om toegang te krijgen tot jouw persoonlijke informatie kan in sommige van deze landen mogelijk niet hetzelfde zijn als in je thuisland.'

  Consumentenbond wil onderzoek naar werkwijze bedrijf

  Volgens het AD dringt de Consumentenbond aan op onderzoek naar het van oorsprong Amerikaanse bedrijf, dat zelf overigens stelt niks fout te doen. Wel erkent Nextdoor dat er wellicht duidelijker kan worden gecommuniceerd over de voorwaarden. Tamar van der Paal is directeur van de Nederlandse afdeling van Nextdoor en zegt hierover het volgende: 'Het is vervelend en jammer dat mensen onze voorwaarden niet lezen. Daar moeten we nog eens goed naar kijken, want op deze manier bereiken we het tegengestelde van wat we willen. We willen een buurtapp voor alle buurten in Nederland zijn, waarmee buurtgenoten vrij met elkaar kunnen communiceren.'

  De Consumentenbond vermoedt dat aanpakken lastig wordt, maar zijn het alsnog niet eens met de gang van zaken. Woordvoerder Gerard Spierenburg vindt de handelswijze van Nextdoor niet door de beugel kunnen en zegt: 'We kennen het verschijnsel en vinden dat het niet kan en mag. De privacy wordt op deze wijze niet goed gewaarborgd'. Omdat de algemene voorwaarden van het bedrijf echter behoorlijk ruim zijn opgesteld, is er volgens Spierenburg een hoop mogelijk.

  Het AD sprak een aantal gedupeerden, waaronder de Brabantse Tessa van der Heiden. Zij is op z'n zachtst gezegd niet blij met de brief die het bedrijf namens haar heeft verstuurd: 'Volstrekt belachelijk is dit. Zoiets zou ik nooit doen; iemand oproepen zich aan te melden voor een app. Onvoorstelbaar. Ik vind het heel curieus dat het bedrijf Nextdoor mijn naam misbruikt om andere gebruikers over de streep te trekken. Ik ben er boos over. Ik heb geen tijd om er een zaak van te maken, maar ik ben echt heel kwaad.'

  Ook de Autoriteit Persoonsgegevens constateert dat consumenten klachten hebben over de werkwijze van Nextdoor. Wij spraken telefonisch met woordvoerder Annemieke Herberigs over deze zaak. Zij vertelt dat ze niet in de gelegenheid zijn om tegen Nextdoor op te treden omdat Nextdoor in beginsel geen Nederlands bedrijf is.

  Is een dienst of product gratis? Dan zijn jouw gegevens commercieel interessant voor de aanbieder

  De app is gratis te downloaden, maar dat betekent niet dat de aanbieder geen winstoogmerk als doel heeft. Jouw gegevens kunnen worden gebruikt om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen, en reken maar dat deze partijen Nextdoor betalen om je te kunnen benaderen. Onder punt 8 van het hierboven geplaatste privacybeleid staat behoorlijk specifiek beschreven hoe en onder welke voorwaarden jouw gegevens gedeeld mogen worden. Zinnen als deze springen er echter uit:

  'Wanneer je met derde partijen in aanraking komt via Nextdoor, kunnen deze derde partijen bepaalde informatie over jou met ons delen, zoals informatie over een reservering die je maakt bij de derde partij, waaronder het soort dienst, naam en adres van de aanbieder en de tijd van de reservering. Deze derde partijen hebben hun eigen privacybeleid, welke van toepassing zijn op jouw activiteit als je klikt op of in aanraking komt met hun aanbiedingen op Nextdoor of andere websites of apps.'

  'Waar toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, kunnen we bepaalde beperkte persoonlijke informatie over jou in gehashte vorm, zoals een gehashed e-mailadres, delen met onze advertentiepartners en andere derde partijen die ons helpen advertenties te leveren. We doen dit om op maat gemaakt of gericht te adverteren of om gelijksoortig publiek te identificeren om aan te adverteren. Onze advertentiepartners kunnen ook in staat zijn deze informatie aan jou te koppelen op basis van jouw apparaatidentifiers of andere persoonlijke informatie die ze over jou hebben. Onze advertentiepartners gebruiken de informatie die ze verzamelen om onze leden te voorzien van gepersonaliseerde advertenties op Nextdoor en op verschillende websites en diensten, en om de effectiviteit van de advertenties te meten.'

  Maar hoe kon de brief zo massaal worden verspreid?

  Het blijft echter een raadsel hoe de brief op een dergelijke schaal door heel Nederland bij bewoners op de deurmat plofte. Wie de website van Nextdoor raadpleegt voor instructies, ziet het volgende stappenplan:

  1. Log in op Nextdoor.com en klik rechtsbovenaan, naast je naam, op 'Uitnodigen'.
  2. Kies hoe je je buren zou willen uitnodigen: Verstuur e-mailuitnodigingen / Verstuur gratis uitnodigingen per post / Uitnodigingen via flyers gebruiken / Nodig buren uit via Facebook, Yahoo! Groups of een buurtlijst.

  Elk van de vier genoemde opties komt weer met aanvullende instructies wat betreft de te volgen procedure. Dat lijkt een helder verhaal: zoals het uitnodigen door Nextdoor gepresenteerd wordt, moet een gebruiker er altijd bewust voor kiezen om mensen uit te nodigen en moeten er een aantal handelingen worden verricht om de uitnodigingen daadwerkelijk te verzenden. Daar gaat tijd en moeite in zitten en is dus niet iets dat je zomaar vergeet.

  Waarom mensen dan toch in groten getale aangeven dat zij van niks weten, maakt de zaak er niet duidelijker op. Staat er dan toch iets in de kleine lettertjes waar men simpelweg overheen heeft gelezen? Om dergelijke misverstanden te voorkomen raden wij aan om de algemene voorwaarden te allen tijde vooraf goed door te nemen, voor je ergens mee akkoord gaat. Nextdoor kan zeker nuttig zijn, maar wees altijd kritisch als het gaat om het delen van persoonsgegevens.

  Bron: AD.nl / Nextdoor

 • Ook interessant