Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Extra chip voor overheidscommunicatie maakt identiteitskaart duurder

  Extra chip voor overheidscommunicatie maakt identiteitskaart duurder

  Minister Knops van Binnenlandse Zaken heeft laten weten dat de identiteitskaart door een technische wijziging enkele euro's duurder wordt. Reden is dat er aan deze kaart een extra chip wordt toegevoegd om digitaal met de overheid te kunnen communiceren. Het geldt vooralsnog alleen voor de ID-kaart, want deze chip wordt niet aan paspoorten toegevoegd.

  De wijziging heeft te maken met veranderingen op het gebied van veiligheid en identificatie als je met DigiD in moet loggen bij bepaalde overheidsdiensten. Sommige diensten - met name diensten waarbij het gaat om meer privacygevoelige gegevens - vereisen namelijk dat de burger op een hoger beveiligingsniveau inlogt.

  Het gaat meer specifiek om het beveiligingsniveau DigiD hoog, dat gekoppeld is aan een wettelijk identiteitsdocument zoals een identiteitskaart of een rijbewijs. Om het mogelijk te maken om via een identiteitskaart in te loggen bij diensten met het beveiligingsniveau hoog, moet er een wijziging worden aangebracht in de Paspoortwet. Gisteren werd daar door de Tweede Kamer over gedebatteerd.

  Een verslag van de plenaire vergadering waarin het onderwerp 'Wijziging van de Paspoortwet' aan bod is gekomen, valt hier te lezen.

  Rijbewijs heeft al een chip, identiteitskaart volgt

  Rijbewijzen worden al sinds 2018 uitgegeven met een dergelijke chip, en nu is het dus de beurt aan het identiteitsbewijs. Minister Knops stelt daarover het volgende: 'Om een groter bereik van DigiD hoog te realiseren, wordt naast het rijbewijs, dat al sinds 2018 daarmee is uitgerust, nu ook de Nederlandse identiteitskaart een drager van het elektronisch identificatiemiddel. Die krijgt dus een extra chip, zodat ook met de identiteitskaart diensten elektronisch kunnen worden afgenomen, waarvoor het hoogste betrouwbaarheidsniveau nodig is, bijvoorbeeld in de zorg, voor het doorgeven van patiëntengegevens.'

  In november vorig jaar schreven we dat inloggen op MijnOverheid via DigiD vanaf 2020 via tweefactorauthenticatie plaats moet vinden

  Paspoorthouders zonder rijbewijs moeten een identiteitskaart hebben

  Opvallend is dat het paspoort nog niet wordt uitgerust met een dergelijke chip. Als je in de situatie verkeert dat je géén rijbewijs hebt en dat je enige legitimatiebewijs een paspoort is in plaats van een identiteitskaart, ben je dus genoodzaakt om een tweede identificatiebewijs aan te schaffen. SP-kamerlid Ronald van Raak vroeg zich af waarom niet ook het paspoort met deze chip wordt uitgerust, en kreeg de volgende reactie:

  'Er zijn op dit moment 11,7 miljoen mensen die een rijbewijs hebben. Dat zijn er best veel. 6 miljoen mensen hebben een identiteitskaart. Daar zit natuurlijk een aantal dubbelingen in. 2,2 miljoen mensen hebben alleen een paspoort. Als je naar de dekkingsgraad kijkt, is het dus veel verstandiger om gebruik te maken van rijbewijs en identiteitskaart.'

  'Burgers worden op kosten gejaagd'

  Aanleiding voor de vraag van Ronald van Raak vormt in beginsel het kostenplaatje: 'Als mensen nou besluiten om er geen gebruik van te maken, moeten ze er toch voor betalen. De minister kan zeggen dat het niet zo'n heel hoog bedrag is, maar voor sommige mensen is dat wel het geval.'

  Knops beargumenteerde dat er is gekozen om één soort identiteitskaart met een chip uit te geven: 'En ja, iemand die daar geen gebruik van maakt in het kader van de communicatie met de overheid, betaalt dus ook voor een chip waar hij geen gebruik van maakt. Ja, dat is waar, maar diversificatie daarin draagt niet bij aan verdere digitalisering'

  Identiteitsbewijs wordt duurder

  Hoewel de exacte bedragen nog niet bekend zijn, weet minister Knops al wel te vertellen dat de prijs voor een identiteitskaart met enkele euro's stijgt: 'Overigens staat het burgers vrij om ook op een normale manier, of laat ik zeggen - want dit zijn ook normale manieren - op een analoge manier met de overheid te communiceren, dus daarvoor heb je dat niet nodig. Maar als je digitaal met de overheid wil communiceren, heb je één van beide systemen nodig, de identiteitskaart of het rijbewijs'.

  Bron: Tweedekamer.nl / Security.nl

 • Ook interessant