Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Ouderen vaker slachtoffer van inbraak én cybercrime

  Ouderen vaker slachtoffer van inbraak én cybercrime

  De dalende trend in het aantal woninginbraken is het minst sterk onder ouderen. Van alle leeftijdscategorieën hebben 65-plussers te maken met de minst sterke daling. Hierdoor zijn senioren naar verhouding het vaakst slachtoffer van een woninginbraak. Dit blijkt uit een analyse van thuiszorgorganisatie Zuster Jansen, op basis van de meest recente cijfers uit de Veiligheidsmonitor van het CBS. Hieruit blijkt ook dat het aantal cybercrime-slachtoffers onder mensen van 75 jaar en ouder sterk is gestegen. 

  Van minste naar meeste risico in 5 jaar tijd 

  In 2012 werd bij 65-plussers nog het minst vaak ingebroken. Destijds werd ongeveer 1% van mensen uit deze leeftijdscategorie getroffen door een woninginbraak. Vijf jaar later was dit percentage licht gedaald, naar 0,9%. In andere leeftijdscategorieën was de daling echter aanzienlijk groter.

  Ouderen vaker slachtoffer van cybercrime 

  Senioren hebben ook steeds vaker te maken met digitale inbraken en andere online criminaliteit. In absolute aantallen is het nog de kleinste groep, maar bij ouderen van 75 jaar en ouder werd wel een flinke groei van cybercrime geconstateerd. Tussen 2012 en 2017 steeg het aantal gevallen van cybercrime bij 75-plussers met 52%, terwijl dit in alle andere leeftijdscategorieën stabiel bleef of zelfs daalde. Meer details van de inbraak- en cybercrime-analyse zijn hier te vinden.

  KBO-PCOB roept juni uit tot maand tegen cybercriminaliteit

  Bron: Thuisorganisatie Zuster Jansen

  Reacties (0)

  Op de Opgelicht?! website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

 • Ook interessant