Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
  • Meesterbreinen achter Future Life veroordeeld

    De rechtbank heeft de meesterbreinen achter Future Life op 21 december 2012 veroordeeld.

    Jan van der V. en Erik van W. hebben respectievelijk 4 en 3 jaren gekregen. Jan van der V. heeft een jaar langer gekregen aangezien hij persoonlijk contact onderhield met de gedupeerden en ze hem volledig vertrouwden. Helaas biedt de uitspraak van de rechter voor de gedupeerden weinig soelaas. De rechter heeft namelijk de vorderingen voor schadevergoedingen die de gedupeerden hebben ingediend, niet-ontvankelijk verklaard omdat dit een te grote belasting zou zijn voor het strafproces. Dit houdt voor de gedupeerden in dat ze alsnog naar de civiele rechter moeten om hun geld terug te krijgen.

    We hebben de regeringspartijen VVD en PvdA om een reactie gevraagd omdat het voor de gedupeerden wel heel erg zuur is dat ze alsnog naar de rechter om financiële genoegdoening te krijgen. De PvdA is van plan om op korte termijn met een voorstel te komen om het voor de gedupeerden makkelijker te maken. Zw willen ervoor te zorgen dat de gedupeerden niet meer bij zowel de civiele rechter als de strafrechter moeten aankloppen. Ze willen één rechtbankloket waar zowel het strafrechtelijke als civielrechtelijke traject samenkomen. Dat zou betekenen dat in de toekomst mensen niet meer zelf een andere zaak hoeven aan te spannen om hun geld terug te krijgen. De VVD ziet onder meer een oplossing in een schadefonds voor de slachtoffers. Dit zou betekenen dat mensen aanspraak kunnen maken op dit fonds en ze dus niet meer zelf achter hun geld hoeven aan te gaan. Ook zouden de gedupeerden meer begeleiding moeten krijgen en zou er meer aandacht voor slachtoffers moeten zijn. Wel bereidt het openbaar ministerie bereidt nog wel een ontnemingsprocedure en is er inmiddels ook al hoger beroep aangetekend door Jan van der V. Dus wordt vervolgd.

  • Ook interessant