Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Cybercrime Team Midden-Nederland wint de Wim Van Doorn Award

  Cybercrime Team Midden-Nederland wint de Wim Van Doorn Award

  Woensdag 4 oktober werd in Utrecht een nieuwe prijs uitgereikt: de Wim van Doorn Award. De winnaar van deze prijs was Het Cybercrime Team Midden-Nederland. Er waren vijf genomineerden die zich allen voortdurend hebben ingezet om op alle fronten fraude te bestrijden. Niet gewoon je werk doen, maar daarin voortdurend excelleren.

  Het Cybercrime Team Midden-Nederland is uitgeroepen als winnaar van de allereerste Wim van Doorn Award.

  Oordeel jury

  De jury is van oordeel dat dit nog jonge team zeer voortvarend te werk is gegaan door in één dag een onderzoek op te starten naar phishing en hierbij de samenwerking aan te gaan met andere partners. Ook werd aandacht in de media opgezocht om velen te waarschuwen. In de fase van opstart van meerdere soortgelijke cybercrimeteams binnen de diverse politieregio's kan het Cybercrime Team Midden-Nederland zeker als voorbeeld dienen.

  De genomineerden

  De volgende partijen / personen waren genomineerd voor de award:

  • Cybercrime Team Midden-Nederland Een citaat uit de nominatie: 'Ondanks dat het betreffende Cybercrime Team nog niet zo lang actief is en het een relatief klein team is, zijn alle vanuit de banken en ECTF (Electronic Crime Task Force) aangedragen onderzoeken adequaat en over het algemeen succesvol uitgevoerd.' Zo zocht het team ook de publiciteit van Opgelicht?! om mensen te waarschuwen voor een nieuwe vorm van phishing.

  • Landelijk Meldpunt Internet Oplichting Dit team wordt geconfronteerd met een stijgend aantal aangiftes en een toenemende werkdruk. Enkele cijfers uit de nominatie: In 2016 kwamen er 50.000 aangiftes binnen over internetwinkels die wel incasseren maar niet leveren. Niet alle aangiftes leveren een strafbaar feit op in de zin van het wetboek van strafrecht. Toch stelde het LMIO in totaal 346 zaken samen van gebundelde aangiftes en droegen deze zaken ter verdere afhandeling aan de regionale eenheden van het korps. 500 verdachten werden geïdentificeerd, 1732 rekeningen werden geblokkeerd en 35 sites van malafide webwinkels werden offline gehaald. Het LMIO werkt daarbij nauw samen met de diverse politieregio`s maar ook met andere marktpartijen zoals met EquensWorldline, de banken, creditcardmaatschappijen, Marktplaats, Payment Service Providers, de Autoriteit Consument en Markt, eigenlijk met alle bruikbare partijen die kunnen bijdragen aan een goed eindresultaat. Verder wordt fraudepreventie niet uit het oog verloren door publiciteit via onder andere Opgelicht?!

  • Patrick Vlaar - Financieel rechercheur bij de Nationale Politie Vlaar werd genomineerd omdat hij volgens de mensen die hem nomineerden 'een fantastische schakel is geweest in het oplossen van creditcardfraude in Nederland'. Hij heeft de afgelopen jaren meerdere fraudezaken in samenwerking met financiële partners onderzocht en opgelost. Als voorbeeld een zaak waarbij veel bewoners van een bepaald postcodegebied door Identity-Theft en Identity-Take-Over financieel benadeeld werden. Door snel handelen werd erger voorkomen.

  • Theo Willemsen - Financieel rechercheur van het voormalige IBGW in Venlo, een samenwerkingsverband van 6 zuidelijke politieregio’s dat helaas is opgeheven. Willemsen is inmiddels van zijn pensioen aan het genieten, maar uit zijn nomitatie blijkt dat hij een bijzonder ervaren rechercheur was. Bijzonder betrokken bij de aanpak van fraude en altijd bereid om de grenzen van zijn mogelijkheden op te zoeken. Over een periode van 10 à 15 jaar was Willemsen nauw betrokken bij de bestrijding van skimfraude. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan het positioneren van deze nieuwe fraudevorm binnen de politie.
  • John Marijnissen - Senior fraude specialist bij EquensWorldline in Utrecht Marijnissen werd genomineerd omdat hij altijd bereid is om te helpen, zijn netwerk deelt en indien nodig operationeel actief is om boeven te vangen. Zijn team ziet in hem een voortreffelijke partner.

  Gerelateerd

 • Ook interessant