Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
  • Asscher wil schijnconstructies aanpakken

    Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken gaat samen met vakbonden en werkgevers bekijken wat er gedaan kan worden aan schijncontructies met werknemers uit Midden- en Oost-Europa. Cao's moeten beter gehandhaafd worden en ook faillissementsfraude en fraude met postbusondernemingen wordt aangepakt.

    Asscher heeft dat maandag aan de Tweede Kamer geschreven. In het weekend drongen PvdA en CDA aan op het bestrijden van constructies waarbij Polen in het Westland in de tuinbouw werken voor een laag loon en een in Nederland onbelaste onkostenvergoeding. Volgens de twee fracties leidt dat tot oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt. ,,Het kabinet is van mening dat dergelijke constructies fel moeten worden bestreden'', schrijft Asscher.

    Het aantal personen uit Midden- en Oost-Europa dat in Nederland verblijft, is de laatste jaren flink opgelopen, meldt Asscher verder. In 2008 waren het er naar schatting maximaal 280.000, in 2009 305.000 en in 2010 340.000. Het gaat om cijfers van de Universiteit van Utrecht over mensen die in de gemeentelijke Basisadministratie of bij uitkeringsinstituut UWV geregistreerd staan en schattingen van het aantal niet-geregistreerde personen. Over 2011 en 2012 zijn nog onvoldoende gegevens beschikbaar.

    ANP

  • Ook interessant