Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Ik voel me opgelicht door mijn reisbureau. Wat zijn mijn rechten en waar kan ik terecht?

  Stel, uw reisbureau houdt zich niet aan de met jou gemaakte afspraken. Wat kun je dan doen?

  Een reisbureau schiet tekort, als het je ondeugdelijk adviseert, informeert of voor jou bemiddelt bij de totstandkoming van een reisovereenkomst tussen jou en de reisaanbieder. Als dit gebeurt, moet je eerst het reisbureau in de gelegenheid stellen om het gebrek binnen een redelijke termijn op te lossen. Dit is niet het geval wanneer het nakomen van de overeenkomst "blijvend onmogelijk" is. Bijvoorbeeld, wanneer een accommodatie of reis door een fout van het reisbureau niet op de gereserveerde datum beschikbaar is en het reisbureau hiervoor geen redelijk alternatief kan bieden. In dat geval kun je de overeenkomst direct ontbinden.

  * Stel het reisbureau meteen (schriftelijk) op de hoogte van je klachten en stel een redelijke termijn voor een kosteloze oplossing. Vermeld ook wat voor maatregelen je gaat nemen als het reisbureau jouw verzoek niet tegemoet komt.

  * Komt het reisbureau, binnen de door jou gestelde termijn, niet aan jouw verzoek tegemoet dan heb je de volgende mogelijkheden:

  - de betaling (gedeeltelijk) opschorten totdat een oplossing gerealiseerd is;

  - (gedeeltelijk) ontbinden van de overeenkomst. Dit betekent dat je recht hebt op (gedeeltelijke) terugbetaling van de betaalde prijs en vergoeding van de geleden financiële schade.

  * Is de ondernemer aangesloten bij de brancheorganisatie RECRON of bij de Geschillencommissie geregistreerd? Dan kun je overwegen de kwestie voor te leggen aan De Geschillencommissie Recreatie. Kijk voor meer informatie op de website van de Geschillencommissie.

  * Is het niet mogelijk om de kwestie voor te leggen bij De Geschillencommissie, dan rest slechts nog de gang naar de rechter. Als je hiervoor geen rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten, dan is het raadzaam om eerst een goede kostenafweging temaken.

  Bron: Consuwijzer.nl

 • Ook interessant