Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Valse mail: 'openstaande factuur bij World Incasso'

  De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een valse factuur van World Incasso A.B, die per e-mail wordt verstuurd. In het bericht wordt aangegeven dat er nog een rekening open zou staan.

  Trap er niet in!

  In de mail spreekt World Incasso A.B. van een vordering van Worldclub. Ze claimen al meerdere pogingen te hebben gedaan om met de ontvanger in contact te komen. Er wordt zelfs gedreigd met gerechtelijke procedures, zoals een deurwaarder.

  Om dit alles te voorkomen kunt u contact opnemen met het incassobureau en een regeling treffen. Doe dit vooral niet!

  Opvallend

  Na onderzoek van de Fraudehelpdesk is gebleken dat het telefoonnummer in de mail exact overeenkomt met het nummer van een eerdere oplichter. In juli van dit jaar waarschuwde de Fraudehelpdesk voor een misleidende e-mail uit naam van Yebbi, waarin hetzelfde nummer voorkwam.

  Advies

  Bel niet met het telefoonnummer dat in de mail vermeld staat. U kunt misleidende mails aan een aantal zaken herkennen. Ten eerste is er sprake van slecht taalgebruik. Denk aan slechtlopende zinnen en spel- en grammaticafouten. Het ontbreken van een persoonlijke aanhef is een tweede kenmerk. U wordt aangesproken als 'Geachte klant' of 'Beste heer/mevrouw'. Ook een vaag e-mailadres is een indicatie dat het om een nepmail gaat.

  Bron: www.fraudehelpdesk.nl

  Voorbeeld:

  Van: [email protected]

  Datum: 3 oktober 2014 12:27:50 CEST

  Aan:

  Onderwerp: Uw openstaande factuur bij ons, betaal spoedig en voorkom extra kosten!

  Geachte heer/mevrouw,

  Graag uw aandacht voor het volgende.

  Wij zijn nu al geruime tijd bezig met u in contact te treden teneinde een oplossing te vinden inzake de vordering van Worldclub A.B. / D2014284957.

  Dat blijkt helaas niet haalbaar: u reageert niet op onze berichten of u houdt zich niet aan eventueel gemaakte afspraken, en verspeelt daarmee uw positie bij een gerechtelijke procedure.

  Wij stellen u nog eenmaal in de gelegenheid om met ons in contact te treden en eventueel een regeling te treffen.

  Reageert u ook nu niet, dan gaan wij binnen een week over tot het uit handen geven van de vordering aan de deurwaarder, teneinde u op korte termijn te dagvaarden voor de Kantonrechter.

  Dit betekent voor u:

  - plaatsing op de zwarte lijst van web-leveranciers. U wordt daarmee van verdere leveranties van webwinkels uitgesloten;

  - een confrontatie met kosten die een veelvoud zullen zijn van uw oorspronkelijke factuurbedrag;

  - een eventuele beslaglegging op uw inkomsten en/of eigendommen voor het verhalen van het volledige openstaande bedrag, inclusief gerechtelijk kosten (met een minimum van 450,00 euro).

  Wij hopen en vertrouwen erop, dat u de aangekondigde maatregelen zult voorkomen en zien uw reactie graag tegemoet, u kunt onze klantenservice dagelijks 24/7 bereiken.

  Het nummer van de financiele afdeling, waar ze u het snelste kunnen helpen is 0909-4133500, box-nummer: 113983 (0,9 c/pm), deze zijn dagelijks van 08:00 tot 18:00 bereikbaar of u neemt contact op met onze klantenservice via 0909-4133500, box-nummer: 112747 (0,9 c/pm), deze zijn 24/7 bereikbaar voor al uw vragen.

  Met een hoogachtende groet,

  Dhr. A. Scheemda World Incasso A.B.

  T: 0909-4133500, box-nummer: 112747

  Nederlands: De informatie in dit e-mailbericht is persoonlijk en vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien het e-mailbericht niet voor U is bestemd en bij vergissing bij u terecht is gekomen verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen en het bericht te vernietigen. In voorgaand geval is verspreiding, openbaarmaking of gebruik van de inhoud van het e-mailbericht verboden. Opdrachten worden slechts aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijk verklaring van onze algemene voorwaarden.

  English: The information in this e-mail message is private and confidential, and only intended for the addressee. Should you receive this message by mistake, we kindly ask you to contact us immediately and destroy the e-mail message. Any use of the contents, reproduction or disclosure to third parties is strictly prohibited. The e-mail message can contain confidential information which may be protected by professional secrecy. Assignments will only be accepted and carried out under application of our general conditions.

  Updates ontvangen over dit onderwerp?

  Wil je op de hoogte blijven van dit onderwerp? Download de gratis Opgelicht-app en volg het onderwerp.

 • Ook interessant