Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Openstaande schulden innen via een incassoprocedure kan duur uitvallen

  Je hebt een huurder in huis die weigert de huur te betalen. Op een zeker ogenblik is de maat vol en stap je naar de rechter. Die oordeelt dat de huurder de achterstallige huur dient te voldoen én het huis moet verlaten. Gelukkig vertrekt de huurder direct, maar als diegene nooit met de achterstallige betalingen over de brug komt, is er weing geen reden om de vlag uit te hangen. Wat doe je dan?

  Het overkwam Erwin en Ciska, die hun huis in Zeeland verhuurden aan een bekende van Opgelicht?! Ze besloten na de uitspraak van de rechter een incassobureau met een eigen gerechtsdeurwaarder in te schakelen om het geld te innen waar ze recht op hebben. Dit is hetzelfde bureau dat hen ook geholpen had met het aanspannen van de rechtszaak om de huurder uit huis te krijgen. Nu, elf jaar na de uitspraak, heeft de huurder nog steeds niet betaald. Erwin en Ciska krijgen zelfs een rekening van het incassobureau op hun mat. Hoe zit dit?

  In dit specifieke geval is de schuldenaar - de huurder - spoorloos. Het bureau was niet in staat om hem te traceren en dan wordt beslag leggen op iemands geld of eigendommen natuurlijk erg lastig. Er zijn door het bureau kosten gemaakt voor onder meer de dagvaarding, het griffierecht, diverse informatiekosten en natuurlijk ook salariskosten. Die worden bij sluiting van het dossier in rekening gebracht bij de opdrachtgever, in dit geval de verhuurders. Dit is een normale gang van zaken, het mag ook en zou bij de uitbesteding van de opdracht gemeld moeten worden aan de opdrachtgevers. Voor de verhuurders is dit natuurlijk een zuur bericht, ze hebben gelijk gekregen van de rechter maar moeten nu zelf ruim 2000 euro betalen zonder dat ze zelf een cent gezien hebben.

  Opgelicht?! wist te achterhalen waar de huurder zich bevindt. Het is zelfs op fietsafstand van het huis van Erwin en Ciska. Als we hem vragen of hij van plan is zijn schuld af te betalen, geeft hij aan nooit een vonnis te hebben gezien en überhaupt niet van de schuld op de hoogte te zijn. De schuldeisers en het incasso- en gerechtsdeurwaardersbureau zijn in overleg hoe ze de situatie kunnen oplossen. Lees onderstaand hun reactie naar aanleiding van onze bevindingen.

  info
  clockOval 6 17 sep 2019, 21:35

  Reactie incassobureau op deze casus

  Algemeen en vooraf

   

  Wat kun je doen als je een vonnis hebt waarin staat dat je recht hebt op geld van een persoon, maar die persoon niet betaalt? En wat kun je vervolgens doen als je een incassobureau inschakelt, maar de persoon niet meer vindbaar is?

   

  • Wanneer je te maken krijgt met iemand die niet betaalt voor geleverde diensten of producten kun je - na zelf met deze persoon in gesprek te gaan - altijd de hulp van een incassobureau of deurwaarder inschakelen. Daar start dan een traject met verschillende (wettelijke) stappen. Met een betekend vonnis mag een deurwaarder informeren naar loon- en uitkeringsgegevens, mag je de RDW raadplegen en mag je bij verhaal ook beslagleggen bij derden of op (on)roerende zaken.

   

  • Als blijkt dat de persoon die nog moet betalen niet meer vindbaar is, is er een speciale dienst Skiptracing. Daarmee kunnen we specifieke middelen inzetten om iemand op te sporen. Dat gaat altijd in overleg met de opdrachtgever.

   

  Case Opgelicht?! 17 september 2019

   

  • In 2015 hebben wij onze cliënt laten weten dat de schuldenaar niet meer te traceren was en we dit dossier wilden sluiten. Omdat we wel kosten hebben gemaakt in opdracht van onze cliënt – onder andere voor een ontruiming - heeft hij daarvoor een nota ontvangen. Daarop heeft hij officieel bezwaar gemaakt. In de periode 2015 – 2019 is daar over en weer contact over geweest. Per mail én telefonisch.

   

  • Onze cliënt geeft aan dat er nooit meer contact is geweest en hij begin 2019 ineens de nota ontving verhoogd met wettelijke rente.

   

  • Het is inderdaad zo dat de rekening verhaald mag worden op de opdrachtgever wanneer de vordering niet geïnd kan worden. Dat is volgens voorwaarden waarop elke samenwerking met een opdrachtgever is gebaseerd.

   

  • Nu blijkt dat de schuldenaar weer vindbaar is willen wij onze cliënt natuurlijk graag helpen om deze vordering opnieuw te gaan verhalen. Cliënt kan deze week contact met ons opnemen dan bespreken we samen de mogelijkheden en oplossing. Wij hebben inmiddels onderzoek gedaan (op eigen initiatief, zonder kosten) en dat wijst op een positieve uitkomst.

   

  Concrete vragen Opgelicht?! aan het incassobureau

   

  Waarvoor ontvangt jullie cliënt precies een rekening?

   

  Onze cliënt heeft ons destijds opdracht gegeven om een probleem met een niet betalende huurder op te lossen. De betreffende huurder bleek een oplichter te zijn en wij hebben hem uit de woning moeten ontruimen. Voor onze diensten (gemaakte kosten) hebben we onze cliënt een rekening gestuurd die helaas nog niet is voldaan.

   

  Waarom ontvangt hij deze rekening in 2015 en de herinnering pas vier jaar later in 2019?

   

  Het is niet juist dat wij pas na vier jaar terugkomen op de nota. We hebben tussentijds contact gehad (per mail én telefonisch) met onze cliënt en hebben ook geprobeerd een schikking te treffen. Wij hebben vanaf 2016 een incassozaak aangemaakt.

   

  Het dossier is gesloten i.v.m. onvindbaarheid van schuldenaar. Nu hij weer te vinden is, wat kunnen jullie doen?

   

  Nu blijkt dat de schuldenaar weer vindbaar is willen wij onze cliënt natuurlijk graag helpen om deze vordering opnieuw te gaan verhalen. Onze cliënt kan deze week contact met ons opnemen, dan bespreken we samen de mogelijkheden en oplossing. Wij hebben inmiddels onderzoek gedaan (op eigen initiatief, zonder kosten) en dat wijst op een positieve uitkomst.

 • Ook interessant