Opgelicht?!

meer NPO start

Gedragsregels en gebruiksvoorwaarden

Het forum van Opgelicht?! is bedoeld voor personen, die willen praten over onderwerpen die in de uitzendingen van Opgelicht?! behandeld zijn en over oplichting en fraude door webwinkels, via digitale marktplaatsen en Nigeriaanse fraude in de ruime zin des woords. Tevens biedt het forum gebruikers de mogelijkheid een oproep te plaatsen om in contact te treden met, of op zoek te zijn naar anderen die ervaring hebben met specifieke personen en/of aan specifieke personen gerelateerde ondernemingen.

Om dit forum beschaafd, informatief, aangenaam en interessant te houden, hebben wij gebruikersvoorwaarden / gedragsregels opgesteld waaraan iedere bezoeker van dit forum zich dient te houden.

De forumgebruiker is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de berichten die hij of zij op het forum plaatst of heeft geplaatst. Opgelicht?! behoudt zich het recht voor om naar eigen interpretatie en goeddunken gebruikers te waarschuwen en tijdelijk of definitief de toegang tot het Opgelicht?! forum te ontzeggen door middel van een IP-ban, hun bijdragen in te korten, te censureren, te anonimiseren en te verwijderen.

Gebruiksvoorwaarden

 • Gebruikers zullen elkaar en anderen respecteren door geen scheld- of vloekwoorden en nodeloos kwetsende tekst(en) te gebruiken.
 • Agressieve, onwettelijke, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, obscene, racistische, misleidende of anderszins ongepaste of irrelevante bijdragen zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van andermans identiteit is niet toegestaan. Op verzoek kunnen gegevens van gebruikers bij ernstige overtredingen van de gedragsregels aan Justitie worden verstrekt.
 • Het is gebruikers niet toegestaan om persoonlijke informatie (zoals geboortedata, e-mailadressen en privé- of bedrijfsadressen) van anderen in bijdragen te vermelden.
 • Het is niet toegestaan IP-adressen van derden te vermelden. 
 • Het is niet toegestaan hyperlinks te plaatsen naar pagina's waar persoonlijke informatie van anderen te vinden is, zoals Facebook of LinkedIn.
 • Het is niet toegestaan advertenties te plaatsen op het forum of allerlei commerciële of non-commerciële bedrijven te promoten of hierbij gebruik te maken van hyperlinks naar websites.
 • Het is niet toegestaan bijdragen te plaatsen die verwijzen of linken naar websites, die de wettelijke grenzen en/of de grenzen van fatsoen overschrijden.
 • Bijdragen mogen niet te lang zijn en maar één (1) keer worden geplaatst. Belastende beweringen dienen altijd te worden onderbouwd.
 • Het veelvuldig of overdreven gebruik van meerdere hoofdletters (het zogenoemde 'schreeuwen') is niet toegestaan, evenals het overdreven gebruik van vet, cursief en smileys.
 • Het is gebruikers niet toegestaan te chatten op het forum.
 • Het is niet toegestaan om foto's (of andere beeltenissen) van anderen en/of bedrijven op dit forum te plaatsen.
 • Gebruikers mogen alleen bijdragen plaatsen waarvan zij de (auteurs)rechten hebben of voor welke zij toestemming hebben om deze bijdragen elektronisch openbaar te maken en te verveelvoudigen.
 • Gebruikers van het forum dienen minimaal 16 jaar oud te zijn.Het is gebruikers niet toegestaan gebruik te maken van proxy's en tijdelijke e-mailadressen, zogenaamde tempmail.
 • Alvorens een nieuwe discussie te starten dienen gebruikers te controleren of er al soortgelijke discussies gaande zijn.
 • Het is gebruikers alleen toegestaan bijdragen of topics op het forum te plaatsen die betrekking hebben op: de Opgelicht?! uitzendingen, oplichting en/of fraude door webwinkels in de ruime zin des woords, oplichting en/of fraude op digitale marktplaatsen in de ruime zin des woords en Nigeriaanse fraude in de ruime zin des woords. Buiten de hiervoor genoemde onderwerpen is het gebruikers uitsluitend toegestaan een oproep op het forum te plaatsen tot het in contact treden met anderen die ervaring hebben met een specifiek persoon en/of een aan specifieke personen gerelateerde ondernemingen.
 • Het "vragen, tips & advies" subforum is bedoeld voor algemene vragen en tips op het gebied van oplichting. Ter aanvulling op bovenstaande gedragsregels is het in dit subforum ook NIET toegestaan namen te vermelden van vermeende oplichters of bedrijven waardoor u zich gedupeerd voelt.


Modereerbeleid
Opgelicht?! voert een eigen modereerbeleid. Dit modereerbeleid is er in eerste instantie op gericht om alle bijdragen, onafhankelijk van de inhoud, te laten staan. Een (scherpe) discussie moedigt Opgelicht?! alleen maar aan. Daar is een forum per slot van rekening voor bedoeld. Als blijkt dat een bezoeker zich niet aan de gebruiksvoorwaarden houdt, behoudt AVROTROS het recht voor om bijdragen te verwijderen en/of bezoekers toegang tot het forum te ontzeggen.

Privacy
Het e-mailadres dat je tijdens registratie voor dit forum opgeeft, wordt enkel gebruikt voor communicatie met AVROTROS. AVROTROS zal een e-mailadres en IP-adres op geen enkele manier, behalve rechtswege, publiceren of aan derden verstrekken. Als gebruiker sta je toe dat de door jou opgegeven informatie en jouw IP-adres bij registratie en iedere post in onze database wordt opgeslagen. Noch AVROTROS Opgelicht?!, noch phpBB zijn verantwoordelijk als jouw gegevens door een forumhack toch openbaar gemaakt zouden worden.

Algemeen
AVROTROS cq Opgelicht?! kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de bijdragen die in het forum worden geplaatst. AVROTROS behoudt zich het recht voor om bijdragen zonder waarschuwing van dit forum te verwijderen, discussies (af) te sluiten. Over het modereerbeleid en de gebruiksvoorwaarden kan niet met AVROTROS worden gecorrespondeerd. AVROTROS behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen.

Disqus
Naast het forum is het ook mogelijk om op artikelen op de Opgelicht?!-website te reageren. Deze worden gefaciliteerd door middel van de reactietool Disqus. Deze reactiemogelijkheid zit onder diverse artikelen op onze website. Alle gedragsregels die verder op deze pagina staan beschreven zijn ook hier van toepassing.

Terug naar het forum