Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Ik heb aan de deur iets gekocht, maar daar heb ik spijt van. Kan ik de koop nog ongedaan maken?

  Als er iemand bij je aan de deur staat om je iets te verkopen, overvalt dat je misschien.

  Bij colportage gaat het om de verkoop van producten, diensten of bijvoorbeeld abonnementen of kredieten, waarbij de verkoper grotendeels het initiatief neemt. Hij komt naar jou toe, nodigt jou uit voor een besloten bijeenkomst, belt jou op een avond onverwachts op voor een afspraak. Omdat deze handelwijze de mogelijke koper kan overvallen en in een relatief kwetsbare positie kan plaatsen, zijn de rechten en plichten van colportage bij wet geregeld. Als je zelf iemand benadert is per definitie geen sprake van colportage.

  Volgens de Colportagewet heb je recht op een bedenktijd van acht dagen. Binnen die tijd kun je de koopovereenkomst zonder opgaaf van reden schriftelijk (aangetekend) beëindigen. De acht dagen gaan in vanaf het moment dat de koopovereenkomst is ingeschreven bij Kamer van Koophandel.

  Een colportagekoopovereenkomst moet aan bepaalde eisen voldoen. Als niet aan deze eisen is voldaan, kan het contract ongeldig zijn en is er geen sprake van een koopovereenkomst. Het gaat te ver om hier alle vereisten op te sommen, maar enkele belangrijke eisen zijn:

  • Je moet bij aankopen vanaf €34 een afschrift van de schriftelijke overeenkomst krijgen. Zo’n schriftelijke overeenkomst moet er dus wel zijn,
  • Het contract moet zowel door jou als de verkoper zijn ondertekend,
  • De verkoper moet je wijzen op de bedenktijd van 8 dagen, en hoe die in zijn werk gaat,
  • Bij het koopcontract moet ook een door de wet voorgeschreven model opzegbrief zijn bijgevoegd. Daarbij moet zijn aangegeven naar welk adres de eventuele opzegbrief moet worden verstuurd.

  Meer informatie over de Colportagewet kun je vinden bij Infonu.

 • Ook interessant