Opgelicht?!

meer NPO start

Klacht tegen een beslissing om niet te vervolgen

Wij leggen hier uit hoe je kunt klagen als een door jouw gemeld strafbaar feit niet wordt vervolgd.
Als je slachtoffer bent van fraude en daarvan aangifte hebt gedaan, maar het door jouw gemelde strafbaar feit niet wordt vervolgd, kun je daarover een klacht indienen bij het Gerechtshof.
Dat kan alleen per brief, dus niet per e-mail.
Het indienen van een klacht kost niets, maar je moet het binnen drie maanden doen vanaf het moment dat je te horen hebt gekregen dat er niet vervolgd zal worden.
De beoordeling van een dergelijke brief is vaak nogal technisch, dus het is verstandig als je je laat assisteren door een advocaat of deskundige, maar dat hoeft niet!
Op de website rechtspraak.nl vind je meer informatie over dit onderwerp.

Wat moet in de klachtbrief staan? 
Het nummer dat de officier van justitie (parketnummer) of de politie (mutatienummer) aan jouw zaak heeft gegeven;
om welk strafbaar feit het gaat; 
wie vervolgd moet worden;
waarom je het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie.
Verder moet de brief voorzien zijn van jouw handtekening. 

Voorbeeldbrief

Aan het Gerechtshof ?Edelgrootachtbaar college,

Ik ben slachtoffer geweest van fraude. Daarvan heb ik op aangifte gedaan. ? Deze aangifte wil ik graag nader toelichten. ?

De officier van justitie heeft besloten niet tot vervolging over te gaan. Zie de brief van , die ik als bijlage meestuur. Daar ben ik het niet mee eens en zodat ik mij wil beklagen.

Het is duidelijk dat ik slachtoffer ben en een groot persoonlijk en rechtstreeks belang heb bij de vervolging van , .

Daarnaast speelt er ook een maatschappelijk en algemeen belang, . ?

Daarom verzoek ik u te bevelen dat toch wordt vervolgd voor de feiten die in deze klachtbrief staan genoemd.

Hoogachtend,

Zie voor adres en plaats www.rechtspraak.nl.

Voeg een kopie van aangifte toe als bijlage.

Niet alles herhalen maar eventueel wel nieuwe feiten, steeds met vermelding van plaats, tijd, bijzonderheden en zo mogelijk met bijlagen.

Bijvoorbeeld: dader veel meer slachtoffers heeft gemaakt en er redenen zijn te vrezen dat hij daarmee door zal gaan.

Ook interessant