LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] onwettelijke annuleringskosten - Trendycomputers

Gesloten
galaxys3
Berichten: 1
Lid geworden op: 26-08-2014 13:35

onwettelijke annuleringskosten - Trendycomputers

Bericht door galaxys3 »

Bij Trendy computers had ik een Samsung Galaxy S3 besteld. Er werd echter een apparaat met andere specificities en een lagere nieuwwaarde toegestuurd (de Galaxy Neo). Dit zonder overleg.

Bij retourneren wordt 20 euro aan annuleringskosten berekend. Wettelijk is dit niet toegestaan. Een product kan je volgens de wet altijd terug sturen (wel binnen 14 dagen), ook zonder reden, en dit zonder kosten.

Helaas is er niets tegen te doen. Een rechtzaak gaat nog meer kosten. Overleg met de eigenaar heeft ook geen zin. Deze houd voet bij stuk. Bij poging tot telefonisch contact wordt de verbiniding verbroken. Emails worden niet beantwoord.

Omdat dit bedrijf dit vaker schijnt te doen, vind ik dat het toch richting oplichting gaat.
Wat kan ik doen om potentiele klanten hier tegen te waarschuwen?

Jan1969
Berichten: 2
Lid geworden op: 15-09-2014 19:47

Re: onwettelijke annuleringskosten - Trendycomputers

Bericht door Jan1969 »

Helaas heb ik hetzelfde ervaren. Het gemene er aan is dat als je op hun site kijkt bij Retouren dan staat er niets vermeldt over die annuleringskosten. Ga je bij de algemene voorwaarden kijken dan staat er bij retouren ook niets van annuleringskosten. Wat hebben ze namelijk gedaan: In paragraaf 3.3 staat een heel verhaal over het eenzijdig annuleren van de order door de leverancier. Als laatste regel staat : annuleringskosten bij annulering door koper zijn € 19.99.
Ze hebben het dus gewoon ergens weggedrukt op de site.
Maar nu het volgende : ook al staat het op de site, ze mogen het niet in rekening brengen. Dat mag gewoon wettelijk niet!
Iemand tips om dit verder aan te pakken? Die 20 euro kom ik wel overheen maar aangezien het gewoon niet mag moeten ze aangepakt worden.

Jan1969
Berichten: 2
Lid geworden op: 15-09-2014 19:47

Re: onwettelijke annuleringskosten - Trendycomputers

Bericht door Jan1969 »

Als toevoeging: zodra je ze belt en het uitlegt dat je die 20 euro terug wilt hebben ze direct het antwoord klaar: staat in paragraaf 3.3 meneer. Als je de algemene voorwaarden zo precies uit je hoofd kent dan is dat voor mij een bevestiging dat ze dit antwoord meerder keren per dag moeten geven.

Edmo
Berichten: 1781
Lid geworden op: 15-04-2009 02:53

Re: onwettelijke annuleringskosten - Trendycomputers

Bericht door Edmo »

Je zouden eens je vraag hier klik kunnen stellen wat je mogelijkheden zijn.

Zie ook net Burgerlijk Wetboek klik
Burgerlijk Wetboek Boek 7


Artikel 46d
1 Gedurende zeven werkdagen na de ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen, bedraagt deze termijn drie maanden. De eerste zin is van overeenkomstige toepassing vanaf de voldoening binnen de in de tweede zin bedoelde termijn aan alle in artikel 46c lid 2 gestelde eisen.
2 In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 kan de verkoper, behoudens ten hoogste de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak, aan de koper geen vergoeding in rekening brengen.
3 In geval van ontbinding overeenkomstig lid 1 heeft de koper recht op kosteloze teruggave van het door hem aan de verkoper betaalde. De teruggave moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding plaatsvinden.
4 De leden 1-3 zijn niet van toepassing op de koop op afstand:
a van zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de verkoper geen invloed heeft;
b van zaken die:
1 zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
2 duidelijk persoonlijk van aard zijn;
3 door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
4 snel kunnen bederven of verouderen;
c van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
d van kranten en tijdschriften.


De algemene voorwaarden van http://www.trendycomputers.nl kloppen dus zeker niet.
3.3 Trendy Computers behoudt zich het recht voor tot stand gekomen overeenkomsten danwel bestellingen eenzijdig te annuleren in het geval van onjuiste danwel gewijzigde prijsinformatie, productspecificaties of levertijden. De klant zal hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld worden; Trendy Computers kan in een dergelijk geval nimmer aansprakelijk gesteld worden voor evt. door klant gemaakte danwel te maken kosten anders dan vergoeding van het aankoopbedrag indien dit reeds voldaan zou zijn. In geval van annulering door de klant worden annuleringskosten van € 19,99 per artikel in rekening gebracht.
3.9 Remboursbetaling is mogelijk (indien aangegeven) er dient dan contant te worden betaald aan de TNT Post. LET OP: Voor remboursbestellingen die aan de deur ten onrechte worden geweigerd en/of zonder opgaaf van reden terug moeten naar Trendy Computers, brengen wij €25,00 in rekening voor de gemaakte rembourskosten aangevuld met administratiekosten.

clarcks
Berichten: 1
Lid geworden op: 03-04-2015 08:25

Re: onwettelijke annuleringskosten - Trendycomputers

Bericht door clarcks »

aat een heel verhaal over het eenzijdig annuleren van de order door de leverancier. Als laatste regel staat : annuleringskosten bij annulering door koper zijn € 19.99.
Ze hebben het dus gewoon ergens weggedrukt op de site.
Maar nu het volgende : ook al staat het op de site, ze mogen het niet in rekening brengen. Dat mag gewoon wettelijk niet!
Iemand tips om d

pass4sure ccnp switching pdf

Gesloten