Opgelicht?!

meer NPO...
 • Oplichting op de werkvloer

  Oplichting op de werkvloer

  Jarenlang kan je een rotsvast vertrouwen hebben in je medewerkers. In de meeste gevallen is dit vertrouwen ook gegrond, maar soms wordt dat enorm geschaad. Oplichting op de werkvloer is van alle tijden en komt op heel veel verschillende manieren voor.

  Het meenemen van een pen is in feite al diefstal, maar dat kan je nog zien als een licht vergrijp. Soms is er ook sprake van grote overtredingen zoals diefstal en verduistering. Voor zowel de werknemer als werkgever heeft dit grote gevolgen. De werknemer wordt misschien op staande voet ontslagen en zit zonder werk. De werkgever heeft vanwege de financiële gevolgen soms moeite het hoofd boven water te houden. Dat blijkt wel uit de twee voorbeelden die in de uitzending worden getoond.

  Vertrouwen

  Rien heeft al jaren een goedlopend bedrijf. In 2000 komt er een medewerkster bij hem in dienst die voor hem de boekhouding doet. Acht jaar lang heeft hij het volste vertrouwen in haar. Ze krijgt overal toegang toe, zoals de bankpasjes, en verricht alle betalingen. Rien had niet kunnen bevroeden dat de vrouw die bij hem in dienst was hem al die jaren structureel heeft benadeeld.

  Natuurlijk was het gek dat hij hard werkte en een goede omzet draaide, maar qua winst er weinig aan overhield. Achteraf bleek dat zijn werkneemster meer dan 800.000 euro op vier rekeningen heeft gestort die op haar naam stonden. Ook maakte ze valse facturen, zodat zelfs de accountant van Rien er nooit achter is gekomen.

  Rien doet gelijk aangifte na de vreselijke ontdekking, maar het leed is dan al geschied. Uiteraard had deze ontdekking vreselijke gevolgen voor Rien, die dacht een appeltje voor de dorst te hebben. Niets bleek minder waar. Justitie had haar wel op de korrel. De dame in kwestie is veroordeeld en heeft haar straf ook uitgezeten. Nu, bijna 8 jaar later, kan Rien nog altijd fluiten naar zijn centen en dat zit hem behoorlijk dwars.

  Recidivist

  Op een het eerste gezicht is Eric G. een gezellige, jonge vent die bij elk van zijn werkgevers een zeer gedreven indruk maakt. Eric, die eigenlijk Jaarsma van zijn achternaam heet, gebruikt al jaren de achternaam van zijn vrouw. De amicale jongen levert bij verschillende werkgevers in de eerste paar maanden zeer goed werk af, althans zo lijkt het.

  In 2011 gaat hij aan de slag als leidinggevende bij een healthcentre. Ook zijn vrouw komt in dienst als allround medewerkster. Eric wordt na een half jaar op non-actief gesteld. Volgens de werkgever is dit vanwege het feit dat hij vaak te laat komt, boetes krijgt met zijn lease-auto en misbruik maakt van de tankpas. Verder bestelt hij diverse spullen voor eigen gebruik.

  Tegen zijn vrouw wordt zelfs aangifte gedaan, omdat ze uren heeft geschreven waar ze niet voor gewerkt heeft. Bij zijn volgende werkgever in 2012 blijkt hij op staande voet te zijn ontslagen wegens een dringende reden. Die dringende reden was dat hij het bedrijf heeft voorgelogen over een order en valsheid in geschrifte heeft gepleegd. Er zou een getekende offerte zijn, maar die was vals. Ook e-mails van de opdrachtgever bleken niet te bestaan.

  In 2013 gaat Eric aan de slag bij het bedrijf van Joost. Hij is actief binnen de fitnessbranche. Daar gaat Eric wederom voortvarend aan de slag als manager en verkoopt producten aan onder andere fitnesscentra en fysiotherapeuten. Er was zelfs sprake van dat Eric het bedrijf zou overnemen. Zo groot was het vertrouwen in de nieuwbakken werknemer.

  Dat vertrouwen verdwijnt als sneeuw voor de zon als blijkt dat Eric geld heeft verduisterd. Het bleek dat hij facturen contant door een klant had laten betalen, maar niet had doorgestort naar zijn werkgever. Na de ontdekking confronteerde Joost hem met zijn daden. Eric zou diverse schulden hebben. Dat zou de reden zijn dat hij tot zijn daad kwam. Dit was voor Joost niet afdoende en hij deed aangifte bij de politie. Deze aangifte leidde tot een veroordeling en tot terugbetaling van meer dan 16 duizend euro. Dat bedrag heeft Joost tot op heden niet ontvangen.

  Kinderboerderij

  Enkele maanden geleden komen ons wederom klachten ter ore. Eric is dan al bijna een jaar werkzaam bij het bestuur van kinderboerderij Buitenwereld in Houten. Eerst als bestuurslid en later als voorzitter. Het is een kinderboerderij met speeltuin die afhankelijk is van subsidies en giften om het hoofd boven water te houden. Ook werken er veel vrijwilligers die de kinderboerderij allemaal een warm hart toe dragen.

  Na zijn aanstelling tot voorzitter komt Eric in het bezit van meerdere bankpasjes van de boerderij. Al snel blijkt dat hij voor diverse redenen geld van de rekening pint voor verschillende doeleinden, zoals de aanschaf van beveiligingscamera’s, wateroverlast, kinderfestijnen en bestrijding van ongedierte. De penningmeester vraagt vanaf augustus 2016 tevergeefs diverse keren om de facturen, maar Eric komt niet over de brug met de rekeningen. Het grootste bedrag, circa 5500 euro, zou zijn ingekocht bij de werkgever van Eric. Ook dit blijkt niet zo te zijn. Zijn werkgever vond het natuurlijk erg vervelend dat hun goede naam is misbruikt, maar hadden op dat moment nog geen ander klachten over hem.

  Echter, een paar maanden later is hij ook bij de kinderboerderij op non-actief gesteld vanwege diverse beslagen op het loon van Eric, maar ook vanwege een contante betaling van een klant aan Eric. De kinderboerderij doet in de tussentijd aangifte van verduistering. Buitenwereld komt erachter dat 18.600 euro mist. Een bedrag dat ze eigenlijk helemaal niet kunnen missen. Het is ook maar de vraag of de kinderboerderij het gaat redden. Ze zijn inmiddels een crowdfunding-actie op Facebook gestart om Buitenwereld de winter door te helpen. Ook schrijven ze hierover op hun website.

  Opgelicht gaat uiteraard verhaal halen bij Eric G, maar ontkent in alle toonaarden of wijt het aan andere oorzaken.

  De politie is op dit moment bezig met een onderzoek naar de gebeurtenissen rondom de kinderboerderij. Eric is inmiddels in deze zaak gehoord. Op de dag van onze uitzending werd ook bekend dat G. is opgepakt in verband met een openstaande vordering vanwege een eerdere veroordeling.

  Hoffmann Bedrijfsrecherche

  In de studio zit Martijn van de Beek van Hoffmann Bedrijfsrecherche om nadere toelichting te geven over oplichting op de werkvloer. De voornaamste reden dat mensen frauderen op de werkvloer is niet omdat het moet, maar omdat het kan. Gelegenheid maakt de dief. Iemand maakt een fout en het wordt niet opgemerkt. Ook kan het zijn dat medewerkers eerder frauderen als ze weinig binding hebben met het bedrijf.

  Daarnaast maken financiële problemen, leningen of echtscheidingen de kans groter. Bedrijven kijken heel economisch naar fraude op de werkvloer. Bij tijdelijk werkverband gaan werkgevers minder ver, omdat er snel een einde komt aan het dienstverband. Bij langdurig werkverband gaan werkgevers wel verder. Er wordt regelmatig een recherchebureau ingeschakeld om de fraude te bewijzen. Ook wordt er steeds vaker aangifte gedaan. De meeste vergrijpen op de werkvloer zijn van lichte aard. Hierbij valt te denken aan het minder uren werken dan voorgeschreven, extra uren schrijven tijdens de feestdagen, korting geven aan vrienden en misbruik van de tankpas.

  Tips voor werkgevers

  Martijn van de Beek geeft aan dat met name binding met je medewerkers erg belangrijk is. Werknemers moeten zich onderdeel gaan voelen van het bedrijf, want dan is de drempel om te frauderen vele malen hoger. Het beste advies is nog steeds om de gelegenheid weg te nemen. Scheid bepaalde functies. Laat bijvoorbeeld degene die bestelt niet de betalingen verrichten. Dan wordt het al een stuk lastiger voor fraudeurs.

  Tijdlijn

  Toon:
  • alle
  • updates
  • uitzendingen
  • alerts
  • nieuws
  • hulpartikelen

  Reacties (*)

  Op de vernieuwde Opgelicht?! website kan er nog niet worden gereageerd op artikelen.
 • Ook interessant