Opgelicht?!

meer NPO start
 • Stichting 't Bestekje

  Stichting 't Bestekje

  November 2013: drie twintigers richten in Amsterdam stichting ‘t Bestekje op. Doel: het inzamelen van geld voor allerlei voedselhulp organisaties. De jongens gaan voortvarend te werk: ze vragen op verschillende plaatsen in Noord-Holland collecte-vergunningen aan en kopen 60 collectebussen.

  Almere is als eerste aan de beurt. ‘t Bestekje wil het VLA (Voedsel Loket Almere) daar ondersteunen. VLA is het plaatselijke voedselhulpinititaief van de stad. Van 17 tot en met 24 december 2013 trekken daar tal van collectanten door de wijken. Dan is de beurt aan Huizen. Deze gemeente geeft ‘t Bestekje toestemming om te collecteren van 6 tot en met 11 januari 2014. De stichting wil daar geld ophalen voor de Voedselbank. Ook Haarlem verstrekt een collectevergunning, voor de periode van 13 tot en met 18 januari 2014.

  Commotie
  Er ontstaat nogal wat commotie naar aanleiding van de collectes van ‘t Bestekje. Onder andere omdat de collectanten langs de deuren gaan uit naam van zowel het VLA als de Voedselbank, die nooit toestemming hebben gegeven voor het gebruik van hun gerenommeerde namen door ‘t Bestekje. Beide instanties krijgen tijdens de collecteweken tal van vragen en klachten van burgers die de collectes niet vertrouwen.

  Ook is de Voedselbank ‘not amused’ over het ongevraagd plaatsen van een foto van hun ambassadeur Rene Froger en zijn vrouw Natasja, op de site van ‘t Bestekje. Ook beweert ‘t Bestekje dat er cash is gedoneerd aan de Voedselbank,maar deze heeft nooit iets ontvangen.

  Geen verantwoording
  Maar er is meer niet in de haak bij ‘t Bestekje. Zo heeft de stichting in Huizen en Haarlem geen collecte-staat ingeleverd. Dat is een overzicht van de kosten en baten van de collecte. Iedereen die een collectevergunning krijgt, is verplicht om deze collectestaat na afloop in te dienen. Als de termijn waarbinnen de staat moet zijn ingeleverd is verstreken, sommeren de twee gemeenten ‘t Bestekje om alsnog de verantwoording in te dienen. Ook daaraan wordt geen gehoor gegeven. De gemeente Huizen doet daarom zelfs aangifte. In Almere is wel een collectestaat ingeleverd, maar daar doet het hoge bedrag dat de stichting heeft opgevoerd aan kosten, vele wenkbrauwen fronzen

  Rookgordijn blijft
  Omdat de collectes van ‘t Bestekje en vooral de afwikkeling daarvan, met zoveel rook zijn omgeven, heeft Opgelicht?! ‘t Bestekje om opheldering gevraagd. Want de betrouwbaarheid van collectes in dit land, is een groot goed. Maar het rookgordijn rondom de stichting blijft, ook nadat we het verhaal van de voorzitter van de stichting hebben aangehoord.

  Tijdlijn

  Toon:
  • alle
  • updates
  • uitzendingen
  • alerts
  • nieuws
  • hulpartikelen

  Reacties (*)

  Op de Opgelicht?! website moet je 'overige cookies' accepteren om te reageren op artikelen.

 • Ook interessant