Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Wanneer je kind een wanbetaler is

  Wanneer je kind een wanbetaler is

  Het zal je kind maar zijn.. Dat denk je misschien bij het zien van onze reportages. Wanbetalers hebben ook ouders, broers en zussen. Ze hebben vaak niet door dat hun acties een grotere schaduw trekken dan alleen hun eigen leven. Hun problemen verspreiden zich als een olievlek in het leven om hen heen. De ellende en schaamte van hun familieleden is ongekend.

  In veel van onze dossiers spreken we met familieleden van wanbetalers. Hun praktijken doen omstanders veel verdriet. Ouders die vechten voor hun kind, maar machteloos staan. Ze worden heen en weer geslingerd tussen bezorgdheid en boosheid. Broers en zussen die er klaar mee zijn te moeten leven met de schulden die gemaakt worden. Soms worden de identiteiten van familieleden zelfs misbruikt door het kind, met verstrekkende gevolgen. Toch is de schaamte vaak groot om publiekelijk over de praktijken van hun familielid te praten.

  Leven met een wanbetaler

   

  Jarenlang proberen deze ouders de financiële puinhoop, veroorzaakt door hun kind, op te ruimen. Twee ouders trekken de moedige schoenen aan en vertellen over de schaduwkanten van hun gezin. Leven met een kind die wanbetaler is. Neem Wolter, hij is na 26 jaar eindelijk zover om afstand te nemen van zijn 44-jarige wanbetalende zoon. En we praten met een moeder. Zij heeft inmiddels ook alle contact verbroken met haar 23-jarige zoon. Het gedrag van hun kind drukt een negatieve stempel op het gezin waar ze in opgroeien.

  Opdraaien voor schulden

   

  Vader Wolter is bijna 67 jaar. Jarenlang heeft hij vanuit eigen middelen de schulden betaald die zijn 44-jarige zoon veroorzaakt heeft. Hij betitelt zijn zoon als iemand die zijn geld vergokt, overal financiële verplichtingen aangaat, maar ze vervolgens niet betaalt. Zijn zoon heeft agorafobie, ook wel straatvrees genoemd. In zijn slechte periodes gaat het volgens zijn vader financieel helemaal mis. Wolter heeft te doen met de vele schuldeisers en wil alles netjes oplossen. Hij neemt contact op met schuldeisers en probeert tot een oplossing te komen. Vaak vindt hij die door een deel van de schuld te betalen, waarna de rest wordt kwijtgescholden. Zijn zoon is al meerdere malen uit huis gezet wegens huurachterstanden. Ook een persoonlijk faillissement werd door vader grotendeels met eigen geld opgelost.

  Jarenlang wordt Wolter door mensen uit zijn eigen omgeving gewaarschuwd niet langer voor de schulden van zijn zoon op te draaien. Omstanders willen voorkomen dat Wolter er aan onderdoor gaat. Meerdere malen klopt hij bij instanties aan om zijn zoon onder curatele gesteld te krijgen. Wolter wil namelijk voorkomen dat er nog meer schulden ontstaan. Wolter krijgt steeds nul antwoorden op het rekest. Na 26 jaar is hij moegestreden en gooit het bijltje er bij neer, maar niet voordat hij iedereen voor zijn zoon gewaarschuwd heeft.

  Afstand nemen

   

  De moeder wiens verhaal we optekenen, heeft al jaren bewust afstand van haar zoon genomen omdat zij en haar man het niet eens zijn met zijn handelen. Hij is nu begin twintig. Maar dupeert al jaren vele mensen, waaronder ook zijn eigen ouders. Op jonge leeftijd kraakt hij het Paypal-account van zijn moeder en eigent al het geld toe. Hij pakt niet alleen haar geld, maar dupeert ook zijn eigen broertje. Toen zijn ouders een keer op vakantie waren, is haar zoon een tijdje alleen in hun huis gebleven. Een tijd later werd haar andere zoon van overtredingen beschuldigd. Toen bleek dat haar oudste zoon het ID-bewijs van zijn jongere broertje gekopieerd en misbruikt had.

  Wanhoop

   

  Hij deinst er niet voor terug ergens te verblijven zonder te betalen. Zo sliep hij recent in een hotel en verliet deze zonder daarvoor te betalen. Ook heeft hij inmiddels een flinke huurachterstand bij een verhuurster. Haar zoon is gediagnostiseerd met PDD-NOS. Zijn moeder vertelt dat hij daardoor vaak niet beseft wat hij anderen aandoet. Het ligt altijd aan anderen, nooit aan hemzelf. Zijn diagnose biedt voor haar echter geen vrijbrief te doen wat hij nu doet; anderen opzadelen met financiële problemen. Ze heeft nu bewust afstand van haar zoon genomen, mede om zichzelf en haar gezin te beschermen. Een tijd geleden heeft hij namelijk geprobeerd zijn eigen moeder aan te rijden. De reden is haar onbekend. Dit heeft haar veel verdriet gedaan. Door geen contact meer met hem te hebben, hoopt ze dat de rust terugkeert in haar gezin. Ze hoopt dat hij ooit geholpen wordt, en berouw krijgt van alles wat hij gedaan heeft. Maar wat ze vooral hoopt is dat hij stopt anderen te benadelen.

  Beide ouders zijn de wanhoop nabij dat hun kind zo handelt. Ze zien de ellende die door hun kind bij anderen veroorzaakt wordt. Ze hopen dat hun kind geholpen wordt, en ‘geneest’ van deze praktijken. Beide ouders kloppen tevergeefs aan bij verschillende instanties. Hun kind is meerderjarig en moet zelf geholpen willen worden. Zolang ze dat niet willen, valt er weinig te ondernemen.

  In de studio

   

  We spreken in de studio met Ernst Ameling en Margot Leeuwin. Ameling is forensisch psycholoog en kan vanuit zijn beroep veel vertellen over het brein van wanbetalers en de hulp die geboden kan worden. Margot Leeuwin is bewindvoerder en zit namens de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders bij Antoinette aan tafel. Zij geeft tips hoe een wanbetaler financieel meer in de gaten gehouden kan worden.

 • Ook interessant