Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Stichting Budgetbeheerdienst

  Stichting Budgetbeheerdienst

  Schulden. Met de huidige crisis, raken steeds meer Nederlanders in de financiële problemen om er vervolgens niet meer zelfstandig uit te komen. Alleen al daarom is het prachtig dat er instanties bestaan die zich actief bezighouden met het oplossen van de problemen. Maar niet alle budgetbeheerdiensten zijn even valide.

  De budgetbeheerder voorkomt dat u nieuwe schulden opbouwt en zorgt voor de betaling van de vaste lasten. Budgetbeheer is een minder zware maatregel dan bewindvoering of curatele.

  Doordat er de laatste jaren meer mensen in de financiële schulden geraken, veelal jonge mensen die niet hebben geleerd hoe ze met geld moeten omgaan, doen zij een beroep op de groeiende tak professioneel budgetbeheerders. Echter is er nogal wat niveauverschil onder de aanbieders.

  Een van deze aanbieders is de Stichting Budgetbeheerdienst. Op de redactie komt een aantal klachten over deze stichting binnen. Betalingen worden maar gedeeltelijk gedaan en cliënten krijgen bovendien een rekening gepresenteerd voor het contacteren van de schuldeisers.

  Onderscheid

  Er is een duidelijk onderscheid te maken tussen budgetbeheer en schuldhulpverlening. Budgetbeheer is het door de organisatie laten verzorgen van de inkomsten en uitgaven. In overleg wordt een budgetplan gemaakt dat op de persoonlijke situatie is afgestemd. Gedurende de periode zullen alle inkomsten onder beheer komen. Hiervan worden automatisch de vaste lasten betaald en ontvangt de cliënt leefgeld.

  Bij schuldhulpverlening zal de instantie ook contact opnemen met de verschillende schuldeisers. De schuldhulpverlener zal proberen een regeling te treffen met de eisers, vaak gaat dit over een termijn van 36 maanden (3 jaar).

  Contact

  De redactie neemt contact op met Stichting Budgetbeheerdienst. De huidige voorzitter, de heer Leroy S., verklaart in een mail het volgende:

  "Naar aanleiding van uw email over ontevreden cliënten van de stichting Budgetbeheerdienst wil ik het volgende onder uw aandacht brengen:

  De stichting heeft op dit moment 232 lopende dossiers. Het merendeel van deze cliënten beveelt onze stichting bij elkaar aan.

  Uit uw forum leiden wij af dat ongeveer 3% aangeeft niet tevreden te zijn over de gang van zaken.

  Dat betekent dus dat zo’n 97% van de cliënten wel tevreden zijn!

  Van deze ontevreden cliënten zijn mij persoonlijk een aantal bekend die zeer onterecht niet tevreden zijn omdat niet de stichting, maar deze mensen zelf zich in eerste instantie niet aan afspraken gehouden hebben. Dit heeft duidelijk gevolgen gehad voor zowel de stichting als  en hebben beide partijen, maar zeer zeker zijzelf schade opgelopen. Te denken valt hierbij aan het gebrek aan medewerking om het dossier goed op te bouwen en zeer snelle opzeggingen waardoor wij geen bijzondere bijstand konden aanvragen. Afspraken met deurwaarders en incassobureaus kunnen dan in die gevallen ook niet nagekomen worden, wat zowel bij ons als bij de schuldeisers tot onnodig extra werk leidt. Dat zij hiervoor vervolgens de rekening gepresenteerd krijgen en nog verder in de problemen komen is dan een logisch gevolg.

  Wij zijn wel een stichting, maar geen filantropische instelling, en daar wringt naar mijn gevoel de schoen.

  Dan blijven er nog enkele cliënten over waarvan ik het dossier niet ken. Uiteraard nemen wij deze klachten serieus en wij willen zo spoedig mogelijk met deze cliënten in gesprek om tot een oplossing te komen.

  Wanneer ik terug ben van vakantie zal ik persoonlijk met hen contact opnemen.

  L. S.,

  Voorzitter Stichting Budgetbeheerdienst"

  Voormalig voorzitter

  Ook de voormalig voorzitter, Theo W., kan zich niet vinden in de klachten van zijn vroegere cliënten.

  Desgevraagd laat hij weten dat de cliënten bekend zijn met de kosten die de Stichting maakt, want die zijn immers vermeld in de Algemene Voorwaarden. “Ik kan niet anders concluderen dan dat deze acties enkel en alleen dienen om mij in persoon te beschadigen. Waarom is mij een raadsel, ik ben immers al lang terug getreden als bestuurder van de stichting. Ik kan mij ook niet voorstellen dat het huidige bestuur mensen oplicht. Het grote probleem met het soort mensen wat nu bij u aan de bel trekt is dat zij wel allerlei diensten en producten willen aanschaffen, maar hier niet voor willen betalen. Leveranciers zouden juist tegen hen gewaarschuwd moeten worden.”

  Wetten

  Op grond van artikel 3:5 van de Wet op het Financieel toezicht, zijn veel organisaties niet bevoegd om gelden van hun cliënten te beheren.

  Wilt u zeker weten of uw beheerder bevoegd is, kijk dan op:

  www.afm.nl

  óf

  www.dnb.nl

  Sommigen weten niet dat ze geen rekening mogen sturen voor de schuldsaneringsdiensten. Andere instanties zijn zich hier wel van bewust, maar doen het toch. Echter, het vragen voor een vergoeding is bij wet verboden, zoals te lezen valt in artikel 47 en 48 van de Wet op het Consumentenkrediet.

  Vangt u signalen op dat een budgetbeheerder niet geheel volgens de voorgeschreven regels handelt, dan kunt u contact opnemen met de NVVK, zij zullen het dossier dan onder de aandacht brengen van de Belastingdienst, unit MOT (Melding Ongebruikelijke Transacties) en/of het Fraudemeldpunt.

  In het geval van Stichting Budgetbeheer is er bij De Nederlandsche Bank geen ontheffing aangevraagd of verleend om gelden van cliënten te beheren.

  De NVVK is bekend met de stichting en vindt het ongehoord dat Budgetbeheerdienst haar cliënten zulke rekeningen stuurt.

  Ook de Rijksvoorlichtingdienst wordt ingeschakeld. Het logo van de stichting heeft namelijk wel erg veel weg van het Rijkslogo. In een schriftelijke reactie laat de woordvoerder weten: “De site van de stichting Budgetbeheerdienst was ons nog niet bekend. Terecht brengt de redactie van TROS Opgelicht het logo op deze website onder onze aandacht. Weliswaar heeft de stichting het Rijkslogo niet letterlijk gekopieerd, maar we kunnen ons voorstellen dat het gebruik van het blauwe lint en de leeuw de indruk zou kunnen wekken dat het om een uiting van de Rijksoverheid gaat. Voor die mogelijke verwarring of misleiding mag geen ruimte zijn.” 

  Voor een volledig overzicht van betrouwbare diensten kijkt u op de site van de dé brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal bankieren www.nvvk.eu

 • Ook interessant