Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Robert P.

  Robert P.

  Soms lijken dingen zo mooi. Te mooi om waar te zijn, zou je haast denken. Maar waarom zou je twijfelen als je allemaal officiële documenten hebt gekregen en zelfs de bank bereid is om uw nieuwe business te financieren?

  2006

  Het is 2006 en de heer Schäfer woont in Spanje als hij hoort dat hij mogelijk kanker heeft. Hij is werkzaam in de kunstwereld en koopt kunst aan voor opdrachtgevers. Hij besluit om terug te keren naar Nederland om zich te laten behandelen.

  Schäfer wil z’n geld zo beleggen dat hij - ook als hij niet meer kan werken - een gegarandeerd pensioen heeft. Hij stuit op een advertentie waarin een schip te koop wordt aangeboden. Samen met het schip krijgt de koper een chartercontract waarmee de nieuwe eigenaar van het schip maandelijks 16.500 euro aan huur ontvangt, met een looptijd van 10 jaar. Schäfer vindt het een interessant aanbod. Het schip wordt verkocht door Stichting Agatha, vertegenwoordigd door Robert P.

  Schäfer krijgt van P. een taxatierapport (voorcalculatie) waarin vermeld staat dat het schip, de Orion One, 1.100.000 euro waard zou zijn. Verder krijgt Schäfer een verklaring van een registeraccountant van Deloitte waarin de accountant verklaart dat de netto-inkomsten van het chartercontract ruim een ton bedragen, daarnaast nog andere exploitatie-inkomsten. In totaal kon de heer Schäfer vanaf 1 januari 2008 jaarlijks een kleine 2 ton aan inkomsten verwachten, aldus de accountant.

  Het chartercontract dat geboden wordt bij dit schip maakt het geheel uiteindelijk interessant. Schäfer heeft eigenlijk helemaal geen interesse in het schip. Het gaat hem om de investering en de zekerheid dat hij de komende jaren een inkomen heeft. Het chartercontract dat Stichting Agatha bij de Orion biedt is aangegaan met het Amerikaanse bedrijf Merrill Stevens. P. treeft op als tussenpersoon voor Agatha en Merrill Stevens. Als bewijs daarvan krijgt Schäfer een ‘Contract of acceptation and nomination of Dutch representative’. Een keurig document waarin beschreven staat ‘For all contacts, please contact only Mr. C.W. P. Esq.’

  Het schip lag in een haven in Groningen, maar de bedoeling was dat Merrill Stevens het aan een onbekende eindgebruiker zou verhuren. In de middellandse Zee zou het schip mede gebruikt worden om documentaires te maken. CBS tv zou deze documentaires gaan maken en verantwoordelijk zijn voor aanpassingen die aan het schip gedaan moesten worden om onder water te kunnen filmen. De waarde van het schip zou door deze aanpassingen al 3.500.000 euro waard worden.

  Op 18 mei 2007 sluiten P. en Schäfer de koop van de Orion voor een bedrag van 1.100.000 euro. Schäfer heeft een voorschot van 350.000 euro eigen geld al betaald aan P. en leent nog 750.000 euro bij de Fortis in Antwerpen. Deze lening krijgt hij op basis van de taxatie, de Deloitte-verklaring en het chartercontract. Tot zover was er niks aan de hand.

  Het slechte nieuws komt op 3 september 2007 als Schäfer een brief uit Gibraltar (de vestigingsplaats van Merrill Stevens) ontvangt: het chartercontract wordt eenzijdig opgezegd. In deze funeste brief van Merrill Stevens wordt nog wel even vermeld: ‘Mr. Robert P. is in no way to blame for any of it...’ en “I will send another personal letter to my dear friend Robert.’ Was getekend, Leonard Thompsen CBE Former Agent of Merrill Stevens Ltd.

  Schäfer spant vervolgens een rechtszaak aan tegen Stichting Agatha. Maar lijkt de zaak op de verkeerde gronden ongedaan te willen maken. Schäfer’s BV gaat failliet. De Orion blijkt een matig gebouwd schip dat niet zeewaardig is en wordt uiteindelijk door de curator verkocht aan een Nederlands bedrijf voor een bedrag van 50.000 euro.

  2012

  "Datum: 10 februari 2012 14:03

  Ter overname aangeboden, zéér lucratief en winstgevende Investering;

  Bestaande uit een in 2009 gebouwd Exclusief stalen Motorjacht, wat vanaf 2009, verhuurt is aan één vaste Huurder. Huuropbrengst €.120.000,-- per jaar. Nog 8 jaar huur te gaan.

  Het gehele pakket: Motorjacht , met gratis daarbij het Huurcontract, direct van Eigenaar, NU !!ter overname voor slechts €.300.000,-- in verband met ziekte Eigenaar.

  Informatie: xxx(@)xxx.nl”

  Theo Burger is opzoek naar een nieuwe manier om zijn carrière leven in te blazen. Samen met een compagnon had hij een bedrijf, maar zij besloten te stoppen. Theo stuitte in zijn zoektocht op bovenstaande advertentie. Een topdeal!

  Maar waarom zou de eigenaar de boot “Thalassah” willen verkopen? De inkomsten zijn immers goed! Het antwoord: de eigenaar, Robert P., is namelijk ernstig ziek. Het schip in eigendom houden heeft geen zin meer.

  De genoemde huurder is Stichting Thalsha, deze wordt bestuurd door Marjan B.

  Theo besluit het schip te willen kopen voor in totaal 260.000 euro. Een goede deal want het schip is getaxeerd op zo’n 370.000 euro door een jachtbouwer. Overigens ook het bedrijf waar het schip is gebouwd. De taxatie wordt geregeld en betaald door P.

  Voor Theo lijkt het duidelijk. Hij koopt een schip voor een bedrag dat lager ligt dan de werkelijke waarde en hij krijgt er een zeer interessante huurder bij in de vorm van Stichting Thalsha. Stichting Thalsha zet zich geheel belangeloos in voor mensen met ‘een zo genaamde functie beperking’. De Stichting is afhankelijk van giften en sponsoren. Zo kreeg de stichting al 275.000 euro schenking uit een erfenis. Dit geld zit in een deposito dat na vijf jaar vrij zou komen. De Stichting wordt verder zo veel mogelijk uit de publiciteit gehouden ‘zodat al onze cliënten en staf medewerkers in alle rust hun werk kunnen doen’. Dat lukt in ieder geval goed, want over de stichting is niks te vinden op internet, behalve wat opnames in bedrijvensites.

  Omdat de Stichting niet erg transparant is, en er dus niks te vinden is op internet, vraagt Theo een boekhouding. Hij krijgt verklaringen op gestuurd van een registeraccountant in dienst van Deloitte in Doetinchem. Dat kantoor is inmiddels opgeheven. De registeraccountant is Johan W. Gerritsen, of deze man bestaat kan zeer sterk betwijfeld worden. Hij zou niet in meer ingeschreven in het register in Nederland staan, omdat hij in Londen woont tegenwoordig. En bellen kan ook niet, want de man is z’n stem verloren....

  Maar deze man ondertekent wel een ‘strikt vertrouwelijk’ rapport naar de haalbaarheid van ‘het project thalassah’ in opdracht van Stichting Thalsha. Het rapport staat vol met schrijffoutjes, maar heeft wel een Deloitte-logo en Deloitte-gegevens als onderschrift.

  Bij de overdracht van het schip, vragen B. en P. of Burger zijn vrouw ook zitting wil hebben in de Stichting. Voor het geval B., als enig bestuurder, iets zou overkomen. Burger’s vrouw gaat akkoord. Ze neemt zitting in het bestuur en kort daarop treedt Marjan B. af. De huur voor het schip wordt door de Stichting in totaal 1 keer overgemaakt. Daarna nooit meer, want er is helemaal geen geld, geen deposito en geen sponsorovereenkomsten. Op verzoek van Opgelicht?! is het schip getaxeerd. De huidige marktwaarde wordt daarbij geschat op 120.000 euro. Het schip zal echter een stuk minder zal opleveren op een executieveiling. Het schip is de 260.000 euro dus helemaal niet waard en de investering is gebaseerd op gebakken lucht.

  Onderzoek van een forensisch taalkundige leert dat de documenten afkomstig van Deloitte, Merrill Stevens en de stichtingen bijna allemaal geschreven moeten zijn door één en de zelfde persoon: Robert P. Verder heeft Merrill Stevens laten weten dat het chartercontract een vervalsing is.

  Deloitte heeft aan Opgelicht?! laten weten aangifte te doen van valsheid in geschrifte.

  Opgelicht?! Heeft B. en P. ook schriftelijk de gelegenheid gegeven om op een aantal vragen van ons te reageren.

  P. liet over de verkoop van de Orion weten: “Voor de zoveelste maal moet ik u erop wijzen dat het eerste Schip volledig is afgewikkeld.  Er is een recht zaak geweest en wij zijn daarin volledig vrijgesproken”. Ook B. stelt: “de Stichting is vrijgesproken bij de Rechtbank te Arnhem. Dus dat er steeds bijhalen is ook niet terecht.”

  De reden dat Opgelicht?! in dit verhaal wel degelijk de verkoop van de Orion 1 aanhaalt, heeft te maken met die uitspraak van de rechter.  De gedupeerde had gevraagd om ontbinding van de koopovereenkomst. In de uitspraak van 18-02-2009 (http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BH5072) stelt de rechter dat de koopovereenkomst niet ontbonden kan worden, hoofdzakelijk omdat ontbinding contractueel was uitgesloten. Wanneer sprake is van bedrog dient echt gevraagd te worden om vernietiging van de koopovereenkomst. Dat is niet gebeurd. Conclusie is dat de koopovereenkomst niet ontbonden kon worden. En dat de koop dus gehandhaafd bleef. Nergens wordt echter gezegd dat P. en B. zich niet schuldig hebben gemaakt aan bedrog. De rechter heeft zich uitsluitend gericht op de inhoud van het contract.

  P.: “Ten aanzien van Schip twee. Dit schip is 100% legaal door mij verkocht aan uw cliënt. (…) Het schip is geheel volgens alle geldende regels door een gerenommeerd Notaris kantoor gepasseerd.”

  Hier heeft P. uiteraard volledig gelijk in. Alleen de vraag is niet door wie de koop formeel is gesloten, maar wat de koop daadwerkelijk inhield. Op papier kocht de koper bij de notaris alleen het schip, niet het huurcontract. De koper werd voorgehouden dat hij een lucratief huurcontract zou krijgen met een stichting. Dat die stichting geen vermogen had, en daarom niet in staat om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van een huurcontract waarbij voor tienduizend euro per maand huur betaald zou moeten worden, bleek pas na de verkoop van de boot Thalassah.

  De reden dat het huurcontract werd opgezegd ligt volgens B. in het feit dat Burger zich vreemd zou hebben gedragen. Daarom zouden sponsoren van de Stichting gestopt zijn met betalen. Op uitdrukkelijk verzoek om de sponsoren bekend te maken, werd gemeld dat mevrouw ‘geheimhoudingsplicht’ had en geen bewijzen kon leveren. “Ik kan U geen bewijzen leveren, want zoals ik reeds van het begin af aan heb gezegd, had ik geheimhoudingsplicht  en (…) zijn door de akties van de heer Burger de sponsoren afgehaakt en de papieren vernietigd.”

  Kortom, de commentaren van beiden hebben ons niet kunnen overtuigen dat de feiten anders zouden liggen dan weergegeven in onze uitzending.

  Duidelijk is dat zowel Schäfer als Burger uiteindelijk voor een veel te hoog bedrag een schip hebben gekocht, dat ze een waardeloos huurcontract als worst werd voorgehouden en uiteindelijk berooid achterblijven. Soms lijken dingen zo mooi.

  Verklaring ABN AMRO

  ABN AMRO verstrekte op basis van valse documenten een hypothecaire lening aan Burger. Toch meent ABN AMRO dat de bank geen verantwoordelijkheid hoeft te dragen voor de geleden schade.

  "Klant is in een project van derden gestapt waarvoor hij een krediet bij de bank is aangegaan. Achteraf bleek dat de door derden voorgespiegelde rendementen en afspraken niet konden worden waargemaakt waardoor de klant in financiële moeilijkheden is gekomen. Dat is uiteraard heel vervelend voor de klant. Waar mogelijk kijkt ABN AMRO samen met de klant naar een zo goed mogelijke oplossing voor het ontstane probleem, maar van kwijtschelding van het krediet kan geen sprake zijn. Voor compensatie van eventuele schade zal de klant in overleg met zijn zakenpartners moeten treden."

 • Ook interessant