Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Jan van der V. / Future Life

  Jan van der V. / Future Life

  Een appeltje voor de dorst, een studiepotje voor de kinderen of een deel van je pensioen. Allemaal goede redenen om geld wat je over hebt op een langlopende spaarrekening te zetten. Het is veilig en de rente is aantrekkelijk. Maar wat nu als de financieel adviseur die je dit spaarproduct heeft aangesmeerd een hele andere agenda blijkt te hebben?

  Future Life Insurance Broker S.A.

  Dingeman is varkensboer in ruste. Een zware hartoperatie vier jaar geleden dwingt hem zijn bedrijf vroegtijdig te verkopen. Omdat hij de opbrengst op een veilige manier wil wegzetten voor zijn oude dag klopt hij aan bij assurantiekantoor Van der V. Adviesgroep uit Nieuwe Tonge, een kantoor met een onberispelijke reputatie.

  Op advies van een financieel adviseur van Van der V. sluit Dingeman een zogenoemd spaardeposito af via het bedrijf Future Life Insurance Broker S.A., een Luxemburgse vermogensbeheerder die een forse rente biedt. Eigenaar van dit bedrijf is Jan van der V. jr., die ook het advieskantoor van zijn vader inmiddels heeft overgenomen.

  Dingeman sluit twee zogenoemde Dutch Blue Accounts af en stopt er niet alleen spaargeld in, maar ook de overwaarde van zijn huis. Volgens Jan van der V. is de inleg gegarandeerd en dus veilig. Alles lijkt dus in orde, maar begin dit jaar stoppen ineens de rentebetalingen.

  Jan van der V. is moeilijk bereikbaar. Hij claimt ernstig ziek te zijn en laat weten vanuit het ziekenhuis alles te doen om de rentebetalingen weer op starten. Vanaf dat moment wordt het stil en tast Dingeman in het duister over wat er met zijn geld is gebeurd.

  Onder vuur

  Dingeman is zeker niet de enige die in knagende onzekerheid verkeert. Vanaf augustus melden zich op onze redactie tientallen klanten van Future Life die al maanden tevergeefs achter hun geld aan zitten. Hun angstige vermoeden het slachtoffer te zijn geworden van een grootschalige zwendel wordt bevestigd wanneer blijkt dat het bedrijf al tijdje onder vuur ligt.

  De AFM stuurt Future Life op 2 oktober 2007 een eerste informatieverzoek. In september 2008 legt de Autoriteit Financiële Markten - de AFM - een dwangsom op aan Future Life. Het bedrijf heeft namelijk zonder vergunning Green Account en Dutch Blue Account polissen verkocht. De AFM eist meer informatie, maar Future Life zegt dat ze vanwege het Luxemburgse bankgeheim geen inzage kan geven. Onzin, zeggen de AFM en ook De Nederlandse Bank (DNB). Future Life heeft namelijk helemaal geen Luxemburgse bankvergunning en dus ook geen zwijgplicht. Twee maanden later, november 2008, volgt daarom nóg een dwangsom van de DNB. Pas in augustus 2009 maakt DNB deze dwangsom openbaar.

  Blue Account & Investments B.V.

  Ook kapster Luciënne stalt haar geld in Luxemburg. In 2009, dus een jaar na het onderzoek van de AFM. Jan van der V. is de financieel adviseur van haar echtgenoot en helpt Luciënne door een moeilijk periode wanneer haar man zelfmoord pleegt.

  Omdat Luciënne te weinig pensioen heeft opgebouwd biedt Van der V. aan haar spaargeld in Luxemburg weg te zetten op een speciale spaarrekening. Zonder risico en tegen een veel hogere rente dan in Nederland.

  Opvallend; op het contract is de naam Future Life ineens niet meer te bekennen. Luciënne en haar nieuwe vriend storten in totaal 70.000 euro in een Blue Account polis. Ook op deze naam is geen AFM-vergunning te vinden. Sterker nog. Blue Account & Investments B.V. is een investeringsmaatschappij, geleid door Jan van der V. jr.

  Hypotheekadviseur

  Ook Caroline en Rob sluiten in 2010 een Blue Account polis af bij Jan van der V., hun vaste hypotheekadviseur. Hij heeft een creatieve manier gevonden om de kosten voor hun nieuwe huis te drukken.

  Na het verkoopgesprek gaan Rob en Caroline op zoek naar meer informatie en stuiten daarbij op de dwangsom die de AFM Future Life heeft opgelegd. Caroline vraagt Jan of er een relatie is tussen Future Life en Blue Account & Investments omdat beide bedrijven Blue Account polissen aanbieden. Maar Jan doet alsof er niets aan de hand is. Caroline en Rob hebben er op dat moment geen idee van dat Jan van der V. bestuurder van Future Life is.

  Aangifte

  De waarheid voor al deze gezinnen is verbijsterend. Hun spaargeld is namelijk nooit in Luxemburg aangekomen. In mei van dit jaar doen drie medewerkers van Van der V. Adviesgroep, waaronder ook de zus van Jan van der V., aangifte van fraude. Volgens hen zijn de spaargelden in de vele bedrijven gestopt waarin Van der V. actief is. De zo veilige spaardeposito’s blijken één grote leugen.

  In totaal melden zich zo’n 30 gedupeerden op onze redactie. Allemaal staken ze hun spaargeld, erfenis of zelfs de overwaarde van hun huis in een spaarpolis van Van der V. Dat er met hun geld een duur spelletje monopoly gespeeld is, blijkt wanneer we de personen achter deze zwendel onder de loep nemen.

  Kluwen aan B.V.'s

  Behalve de Van der V. Adviesgroep komen we een kluwen aan B.V.’s tegen. Daaruit blijkt ook dat Van der V. niet de enige is die aan het roer heeft gestaan.

  Zo blijkt Future Life een Luxemburgse B.V., waarin naast Van der V. nog twee bestuurders actief zijn: de Belg Patrick de Backer en de Nederlander Erik van W.. Van der V. zelf laat ons per e-mail weten dat deze Van W. de zaak zou hebben belazerd. Hij zou feitelijk de touwtjes in handen hebben gehad.

  Van W. duikt inderdaad op als mede-aandeelhouder in Eéjé Participaties & Advies: Van der V’s moedermaatschappij, waaronder ook Blue Account & Investments valt. Wanneer in augustus 2010 het faillissement over Eéjé én Blue Account wordt uitgesproken, wordt de omvang van de schade langzaam duidelijk.

  Uit het faillissementsverslag van Blue Account & Investments: “Veel van de opgehaalde gelden zijn doorgeleend aan curanda; in 2010 zou per saldo bijna 5,5 miljoen euro van particulieren zijn ingeleend en zou voorts, per saldo, ruim 4,6 miljoen euro aan curanda zijn uitgeleend.”

  Van der V. en Van W. blijken voor bank te hebben gespeeld. Via Future Life werd geld opgehaald van spaarders, dat via Blue Account & Investments weer werd uitgeleend aan bedrijven waarin Eéjé Participaties & Advies aandelen had. De bedrijven moesten een flinke rente betalen, tot wel 12% per jaar. Op die manier moest er genoeg winst gemaakt worden om de spaarders uit te betalen. Een riskant spelletje. 

  Erik van W.

  We benaderen Erik van W., die ook claimt onschuldig te zijn. Hij beweert zelfs nooit te hebben geweten van de fraude met de spaarrekeningen. Van W. zegt bedrijfsobligaties te hebben uitgegeven, een soort leningen. Klanten van Future Life hadden geen spaarrekening, maar belegden zonder dat te weten in de bedrijven van Van der V. en Van W., die dus weer genoeg winst moesten opleveren om de hoge rentebetalingen te dekken. Een enorm risico.

  Van W. legt de bal dus weer bij Jan van der V. Die zou hem hebben voorgelogen. Toch wordt er in de AFM-brief uit 2008 al duidelijk gesproken over het aanbieden van spaarrekeningen. Vreemd genoeg zegt Van W. daar niets van te weten. Van W. zegt dus te goeder trouw te hebben gehandeld. Ook over zijn salaris, ruim 15.000 euro per maand voelt hij zich niet schuldig.

  Toch zijn het juist de hoge managementvergoedingen die het zakenimperium de das om hebben gedaan. Hierdoor konden de bedrijven het geleende geld niet terugbetalen aan Blue Account & Investments.

  Montana Investments & Management B.V.

  Via Montana Investments & Management B.V. investeren Van W. en Van der V. voor bijna 1,6 miljoen euro in Amerikaans vastgoed, maar ook hier gaat meer dan vier ton op aan managementvergoedingen. De overige 1,2 miljoen wordt gebruikt als eigen inleg om Amerikaanse hypotheken te regelen. Uit deze overeenkomst blijkt echter dat panden op naam staan van een groep kennissen en vrienden, die als stroman zijn ingezet. Door deze slimme constructie valt er nu waarschijnlijk niets te halen bij Van der V. en Van W.

  Twee directeuren die elkaar de zwartepiet toespelen. Van W. geeft overigens wel aan alles in het werk te stellen om de schade terug te betalen. In het geval van Jan van der V. moet dat nog maar blijken. Hij zit ondergedoken en weigert met ons te praten. We weten hem uiteindelijk te traceren in Utrecht, waar we hem alsnog te spreken krijgen.

  DNB en AFM

  Begin oktober 2010 maakt DNB bekend dat er op 9 februari 2010 nog een last onder dwangsom is opgelegd aan de bestuurders van Future Life. Ditmaal worden de namen van de bestuurders expliciet genoemd.

  Een aantal benadeelden is verontwaardigd over de manier waarop de financiële autoriteiten hebben opgetreden tegen Future Life. Een gedupeerde heeft een klacht ingediend bij de AFM. Het antwoord van de financiële toezichthouder leest u hier

  Tijdlijn

  Toon:
  • alle
  • Nieuws
 • Ook interessant