Opgelicht?! opgelicht-logo

meer NPO start
Opgelicht?!
 • Dick S.

  Dick S.

  Het patroon is steeds hetzelfde. Je plaatst een verbouwingsklus op internet. Aannemer Dick S. neemt contact met je op en komt bij je langs om je verbouwingswens te bespreken. Hij is allercharmantst. Alles kan geregeld worden en dat ook nog tegen een heel scherpe prijs. Een grote of kleine klus; nergens draait hij zijn handen voor om. Hij komt over als de perfecte aannemer die van jouw woning een paleis weet te maken.

  Bouwval

  Vele particulieren laten hun huis door S. verbouwen. Zijn personeel gaat voortvarend aan de slag. De eerste termijnbetaling is een feit. Kort daarna komt de tweede factuur. Als je die betaald hebt, komt zijn personeel niet of nauwelijks meer opdagen. En daar zit je dan in een bouwval. Dick S. belooft veel, maar komt vrijwel geen enkele belofte na. Niet alleen bij zijn klanten.

  Vertrouwen

  A. huurt S. Bouw in, voor het verbouwen van een badkamer in het appartement waar haar ouders wonen en het vergroten van een bestaande dakkapel op haar huis. Ze kiest voor de aannemer omdat hij aangesloten is bij Bouwend Nederland. Dit geeft haar vertrouwen. S. start op 2 januari 2012 met het slopen van de badkamer. Wekenlang kunnen haar ouders geen gebruik maken van de badkamer. In maart zaagt S. een gat in het dak van haar huis voor de dakkapel. S. garandeert A. dat ze geen dag zonder dak zal zitten. Als het op Tweede Paasdag flink regent, stroomt het water naar binnen. A. bouwt op haar zolder een constructie met zeil en emmers om te voorkomen dat het regenwater naar beneden loopt.

  Maanden zitten beide bewoners van de twee klusadressen in de ellende. Uiteindelijk laat A. de schade herstellen en de bouw afmaken door een ander bouwbedrijf. Haar schade is 14.000 euro.

  Scherpe offerte

  Naast A. huren Antoinette en Willem van der Borg de aannemer in voor het maken van een uitbouw, een overkapping, een carport en het moderniseren van het toilet. De scherpe offerte, waar ook in vermeld stond dat er een bouwkundige met het project zou meelopen en het feit dat Dick S. in dezelfde plaats woont, trekken hen over de streep. S. offreert erg scherp. Voor 41.000 euro zal hij de hele klus uitvoeren. Er wordt een eerste termijn betaald. Maar als blijkt dat de betonnen vloer van de aanbouw hoger komt te liggen dan de huidige situatie, beseft Antoinette dat de bouw in de gaten gehouden moet worden. Dick S. is er niet van gediend dat zij alle werkzaamheden nauwlettend volgt. De verhoudingen tussen haar en de aannemer bekoelen behoorlijk. Ze ontdekt meer onvolkomenheden en ze belt de bouwkundige uit de offerte voor advies. Die zegt haar bouw helemaal niet te volgen. Hij weet van niks. Toch komt hij kijken. De bouwkundige ontdekt verschillende bouwfouten. S. is niet blij met de gang van zaken en de boel escaleert. Antoinette weigert ook de vervolgtermijn volledig te betalen. S. stuurt zijn vader langs om de boel te sussen. Die vraagt Antoinette de factuur te betalen, dan zorgt hij ervoor dat zijn zoon weer verder gaat met de bouw. Antoinette gelooft zijn woorden en betaalt, maar haar bouw wordt helaas nooit afgemaakt. Het echtpaar blijft met tienduizenden euro’s schade achter. Via haar rechtsbijstandsverzekering probeert ze de schade te verhalen. Dat proces loopt nog.  

  Vreselijk mis

  Ook een familie uit het midden van het land komt via internet met S. Bouw in contact. Ze willen een uitbouw laten verbouwen en de badkamer veranderen. S. komt betrouwbaar over en weet het stel in te palmen met zijn goede ideeën over de bouw. Ze gunnen hem de klus. Het personeel gaat voortvarend aan de slag. Er wordt flink gesloopt. Als de badkamervloer gestort moet worden, gaat het vreselijk mis. De bewoonster wordt aan het einde van de dag gebeld door Dick S.. Ze moet niet schrikken als ze thuis komt.  Overal in haar woonkamer ligt zeil en staan emmers. Het cement is door de vloer en het plafond in de woonkamer gedrupt en loopt langs de muren. S. geeft aan dat hij verzekerd is. Maar na een jaar strijden om het geld, keert de verzekeringsmaatschappij niet uit. Opgelicht?! doet navraag en de verzekeringsmaatschappij laat weten dat S. Bouw niet verzekerd was voor de betreffende klus. Maandenlang woont het stel in een bouwval. De situatie tussen de aannemer en zijn klanten escaleert. S. stopt met zijn werkzaamheden. Toch wil hij nog een factuur betaald krijgen. Als het stel weigert die te betalen, spreekt S. op dreigende toon de voicemail van de bewoner in. Als de factuur niet betaald wordt, zal S. ‘de kachel met hem aanmaken’.

  Te wensen over

  Een jong gezin uit de buurt van Utrecht huurt S.Bouw in om hun pas gekochte jaren 30-woning te laten renoveren. S. komt professioneel over en krijgt de klus. Zoals gebruikelijk gaat het personeel voortvarend van start. De termijnfacturen worden door S. ook snel gestuurd. Hij wil het geld snel overgemaakt krijgen, anders kan hij niet verder met de bouw. De uitvoering van de werkzaamheden laat te wensen over. De stopcontacten worden niet op de juiste plaats gemaakt. Het personeel maakt gebruik van gereedschap van het gezin. Als er in een van de muren gefreesd moet worden, gaan ze door de muur heen. Elke opleverdatum wordt overschreden. S. heeft steeds een excuus waarom het niet afgemaakt kan worden. In drie termijnen heeft S. de volledige bouwsom geïnd. Het stel heeft voor veel spullen betaald, maar ze nooit ontvangen: radiatoren, HR++glas, CV-ketel.

  Te laat

  Voor veel klanten van S. Bouw is het al te laat. Ze komen er op internet achter dat hij eerder een soortgelijk bedrijf heeft gehad, Upex. Dit bedrijf is failliet verklaard en kent tientallen gedupeerden. 

  Geroyeerd

  Om te voorkomen dat anderen ook de dupe worden van het handelen van Dick S. proberen de gedupeerden aan alle kanten voor hem te waarschuwen. Zo dienen ze een klacht in bij Bouwend Nederland, de branche-organisatie waar S. bij aangesloten is.  De klachten worden door de Commissie Gedragscode behandelt. In december 2012 wordt S. Bouw geroyeerd als lid. De overweging van de Commissie is onder andere:

  ‘De Commissie merkt op dat haar ambtshalve meer aangiftes tegen hem bekend zijn. Zijn gedrag vormt een vast patroon. Hij doet een scherpe offerte en factureert de (volledige) overeengekomen aanneemsom binnen korte tijd na acceptatie van zijn offerte. Na ontvangst van de betaling(en) stagneren zijn werkzaamheden. Die werkzaamheden worden met regelmaat, zoals hij zelf eerder heeft aangegeven, niet voltooid en bijna steeds maakt aannemer aanspraak op betaling van meerwerk, waartoe hij geen schriftelijke opdracht heeft gekregen.’

  ‘ook in het onderhavige geval is aannemer zijn afspraken niet nagekomen en heeft hij opdrachtgeefster en haar ouders halverwege een verbouwing achtergelaten in een woning met grote beperkingen.’

  ‘Nu sprake is van een vast patroon, is de Commissie van oordeel dat aannemer in ernstige strijd handelt met de Gedragscode en oordeelt zij een zware sanctie op haar plaats: een ontzetting uit het lidmaatschap (royement) is in deze geïndiceerd (artikel 14 lid 1 onder h en artikel 15 lid 7 van het Procedurereglement)’

  Op de site van Bouwend Nederland wordt het volgende gepubliceerd:

  “S. Bouw BV te Maarsbergen, thans gevestigd te Woudenberg, heeft de gedragscode overtreden. Dit heeft geleid tot twee uitspraken, die overeenkomstig de beslissing van de Commissie Gedragscode openbaar worden gemaakt via deze website.

  In de eerste zaak krijgt S. Bouw BV een berisping. In de tweede zaak royeert de Commissie Gedragscode S. Bouw BV als lid van Bouwend Nederland.

  Bouw- en infrabedrijven zijn gebaat bij het waarborgen van een goede beeldvorming. Zo verwacht Bouwend Nederland van een lid dat hij handelt overeenkomstig algemeen aanvaarde maatschappelijke opvattingen over normen en waarden Ook verwachten wij dat hij niets doet en alles nalaat wat de beeldvorming van de sectoren bouw en infra negatief kan beïnvloeden.

  Hiervoor zijn duidelijke spelregels nodig. Bouwend Nederland heeft deze regels vastgelegd in een gedragscode. Mogelijke overtredingen van deze gedragscode worden beoordeeld door een onafhankelijke Commissie. Daarin hebben zitting: rechters, advocaten, mededingingsspecialisten, integriteitsdeskundigen, tuchtrechters, oud aannemers, oud opdrachtgevers enz.”

  Rechtszaken

  De zaken bij Bouwend Nederland zijn niet de enige processen waar Dick S. zich moet verantwoorden. Er zijn bij de redactie vele rechtszaken bekend waarbij S. betrokken is.

  Bedrijven niet betaald

  Niet alleen particulieren hebben problemen met hun aannemer. Ook bedrijven die in opdracht van S. Bouw werk verrichtten, krijgen hun facturen niet betaald. Ook personeel krijgt mondjesmaat hun salaris uitbetaald. Een aantal van hen voert samen met FNV Bouw een rechtszaak tegen S. Ze willen het faillissement van de aannemer aanvragen. Deze zaak dient op 29 januari 2013. S. Bouw weet de zaak uit te stellen omdat hij een schuldsaneringsaanvraag heeft ingediend. Deze aanvraag dient in maart 2013. Tot die tijd mag er geen faillissement uitgesproken worden.

  Website

  Met zijn website komt S. Bouw betrouwbaar op zijn klanten over. Mooie foto’s van verbouwingen die door hem uitgevoerd zouden zijn. Onderzoek van de redactie leert echter dat op zijn site foto’s van andere aannemers worden gebruikt. Als we Dick S. hier op aanspreken, geeft hij zijn sitebouwer de schuld. Een paar dagen later zijn de foto’s op de site gewijzigd.

  Rechtbank

  De redactie nodigt Dick S. uit om zijn kant van het verhaal toe te lichten. Diverse keren komt hij zijn afspraak niet na. Na de 13e mail stappen we op hem af bij de rechtbank in Utrecht, waar hij zich moet verantwoorden in de zaak van Antoinette van der Borg. Als hij naar buiten komt, spreken we hem aan. S. schuift alle problemen van de gedupeerden van de hand. Zijn klanten betalen zijn facturen niet, waardoor hij zijn werkzaamheden niet af kan maken.  Dick S. komt met zijn bewijsmateriaal, maar daaruit kunnen we niet opmaken dat de situatie anders ligt.

  Failliet

  De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 16 april 2013 het faillissement van S. Bouw uitgesproken. In mei 2013 is Dick S. persoonlijk failliet verklaard.

  Tips

  Om te voorkomen dat u de dupe wordt van een malafide aannemer geeft Bouwgarant een aantal tips:

  1.      Neem de tijd om een bouwbedrijf te selecteren. Je hebt die mensen soms weken of maanden over de vloer, dan is het wel handig om te weten wat voor vlees je in de in de kuip hebt. Dus vraag een bouwbedrijf gerust om referenties. En check of het bouwbedrijf is aangesloten bij een keurmerk, zoals bijvoorbeeld BouwGarant. Dat zijn allemaal gecontroleerde bedrijven, allemaal aangesloten bij de geschillencommissie en je kan garantie afsluiten. Kortom, mocht het misgaan dan sta je er niet alleen voor.

  2.    De offerte, hoe beoordeel of het klopt wat er staat en wat moet er eigenlijk allemaal in staan?

  2 stelregels:

  Weet wat je koopt en….Betaal voor wat je krijgt

  In een offerte staat zo gedetailleerd mogelijk beschreven wat er gebouwd gaat worden met welke materialen en tegen welke kosten. In de offerte kan bijvoorbeeld heel algemeen staan het plaatsen van een dakkapel. Maar dan weet je nog niet van welk materiaal, wel of geen HR++ glas, worden de kozijnen geschilderd of zijn die misschien van kunststof..? Al die specifieke zaken staan in een goede offerte. Maar ook startdatum, opleverdatum en een verwijzing naar algemene voorwaarden. Een offerte bestaat dan ook vaak uit aardig wat papier, vaak vergezeld van tekeningen en ontwerpen.

  3.    Betaal geen grote bedragen vooruit. Bij BouwGarant adviseren wij altijd om de betalingen in de pas te laten lopen met de voortgang van de bouw. Het is niet de bedoeling dat de klant de aannemer moet betalen omdat hij kozijnen moet bestellen. Dat zou betekenen dat de klant het bedrijfsrisico van het bouwbedrijf overneemt. Dat is niet de bedoeling. Betaal verstandig, dan houdt u als klant de touwtjes in handen.

  Meer informatie kunt u vinden op www.bouwgarant.nl

  Strafrechter

  Begin 2014 stond Dick S. voor de strafrechter. Deze sprak de aannemer vrij van oplichting. Omdat Dick S. wel degelijk iets van werk heeft verricht voor de eerste betaling, kan er wettelijk niet gesproken worden van pure oplichting in het strafrecht. Dat is zuur voor de vele klanten die wél hun gelijk haalden in het búrgerrecht. Helaas hebben ze nog geen cent ontvangen. 

  In de week van 30 mei 2013 is Dick S. persoonlijk failliet verklaard. 

 • Ook interessant